HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 024.

Date 1636. október 30.
Description

37 oldal, latin nyelvű, korabeli másolati példány, hitelesítés nélküli.

Text

„Urbarium”, melyet a temetvényi várhoz tartozó falvakról készítettek, a bíró és elöljárók eskü alatt tett vallomása alapján.
Kismodrowa:
17 jobbágy, 8 zsellér névvel, feltüntetve, hogy lóval vagy gyalog szolgál-e. Census Szt. György, Mihály és karácsonykor pénz, karácsonyra Duchovaval közösen adnak hízó disznót. akonalat búzát, árpát, zabot fizetnek köblökben. Irtásföldek után kilencedet adnak földesúrnak. Bárányból, kecskéből tizedet adnak. Juhászok sajtot adnak. Juhtartók egy bárányt adnak földesúrnak. Malom 2 kőre, jövedelme harmada molnáré, molnár disznókat tartozik hízlalni, ha a szükség követeli, mesterségével szolgál. – Régi szokás szerint karácsony húsvét és pünkösdre cipót adnak. – Fűrészmalom, mivel nem jó helyen feküdt, átvitték Hradekba. Mola Fulonaria, szolgáltatása. A Vág tutajozására és hajózására mindannyian rozsot adnak, fele földesúré. Tutajosok pénzt fizetnek. – Szőlő, hozama. – Mészárszék, faggyút ad. Szénáskert. Rétek. Ajándékba Szt. Mihálykor és karácsonyra kappanokat adnak, húsvétra sajtot vagy pénzt, böjtben Dubrovaval együtt borsót, kendermagot. Pisztrángos folyó. Azelőtt karácsonytól Szt. Mihályig mérték földesúr borát, most csak Szt. Györgytől Szt. Mihályig. Sört is tartoznak mérni. Serfőző, minden szükségessel. Gyümölcsös és veteményeskert. Kuriához tartozó irtásföldek, befogadóképességük.
Staralehota:
11 jobbágy, 7 zsellér. – Böjtben borsót, árpát, komlót adnak. Bárányokból tizedet adnak. Juhokat tartók szállások után sajtokat adnak. Malom, molnár neve, karácsonyra pénzt fizet. Száraz borért fizetnek. Sört tartoznak mérni. Tilalmas pisztrángos patakok. Gyümölcsöskert. Malom, hízódisznót adnak földesúrnak.
Hubina:
38 jobbágy névvel, 4 zsellér. – Szentháromság vasárnapkor sajtot adnak, vagy fizetnek. Szőlőkarót és abroncsot adnak földesúrnak. Böjtben előbbiek mellett heringet is adnak. Malom 1 kőre, búzát ad, disznót hízlal. Irtásföldek után kilencedet adnak földesúrnak.
Hradek:
33 jobbágy, 11 zsellér névvel, 2 deserta. Malom, búzát, hízát adnak földesúrnak. – Fűrészmalom – Földesúri rétek, szénahozamuk. – Plébániához tartozó szántók, befogadóképességük. Szőlőcske, Isten áldása szerint hoz termést. Mészárszék földesúrnak faggyút ad. Földesúri kert.
Hvorka:
34 jobbágy, 9 zsellér névvel. Malmok, molnárok neve, búza szolgáltatása, közösen hízlalnak disznót. Húsvétkor minden telek után tojásokat adnak irtásföldek után kilencedet adnak. Rétek, szénahozamuk.
Duczova:
12 jobbágy, 4 zsellér névvel.
Luka:
28 jobbágy, 12 házas zsellér névvel. – Három alkalommal fizetett censuson kívül (összege) pünkösdre karácsonyra egy sajtot adnak telkenként, 6 tojást, kalács helyett 6 denárt; böjtben telkenként 1 mérő borsót, 2 mérő kendermagot adnak, kása helyett fizetnek; farsangban hízó disznó helyett közösen fizetnek 12 forintot. Száraz kocsmáért 26 forintot fizetnek, felét karácsonykor, felét pünkösdkor vagy szentháromságkor. Ezen felül 30 hordó sört tartoznak kimérni. akonalia mint előbb. Takács tartozik egy rőf vásznat adni.
Nagymodró:
44 jobbágy, 4 házas zsellér névvel, köztük 6 deserta. Censusuk megegyezik az előbbivel, csak számszerű eltérések vannak. Szt. Mihályra adnak kalácsot, telkenként egyet. Juhokból és kecskékből tizedet adnak, aki juhokat tart, a provisornak ad egy bárányt; a kunyhók „vulgo szállás” után két sajtot adnak földesúrnak. Irtásföldek után kilencedet adnak. A szerdahelyi rév után adnak 1 mérő rozsot és 1 kalácsot, fele földesúré, fele a révészeké. Tilalmas pisztrángos patak. Bort régen karácsonytól Szt. Mihályig mértek földesúrnak, most Szt. Györgytől Mihályig, sört egész éven át 20 hordót mérnek ki.
Novolehota:
26 jobbágy, 1 zsellér névvel. Akik szőlőkarókat (palulas) és (fa) tányérokat készítenek, minden tizediket a provizornak adják. Két tilalmas pisztrángos patak. Bírónak van egy malma, csak egy hízó disznót ad utána évenként. Bort itt nem mérnek, Kismodrón van kocsmájuk, sört 12 hordót adnak ki.
Temetvényi uradalom.
(Nyitra m.): Temtetuen – Kis Modrowa – Duczowa – Luka – Nagy Modre – Staa Lehota – Nova Lehota – Hubina – Hrodek – Hvorka

Search result navigation
Content provider