HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 021.

Date 1702. február 23.
Description

7 oldal, latin nyelvű, másolati példány.

Text

„Aestimatio”, melyet a puszta terebesi várhoz tartozó javakról dolgozott ki a szepesi kamarai számvevőség.
Készítői: Buckner, Joannes Guilelmus de Siló számvevő.
Terebes:
Vár, romos értéke zálog és örökáron. Hozzátartozó allódium csűrrel, csűrös kerttel, veteményes kerttel, értéke. Allódiumhoz tartozó szántók, befogadóképességük, értékük. – Allódiális rétek, szénahozamuk, értékük. Más, hitványabb rétek, idegeneknek szokták zabért bérbe adni, a zavaros idők miatt nem biztos, nagyobb része árvíznek kitett, nádas, tövissel benőtt, jelenleg zab jövedelme köblökben, értéke. – Allódiumhoz tartozó makkos erdők nagyon ritkán terem makk, jó terméskor hízlalható disznók, értéke. – Malom, régi és már romos épületekkel, 1 köves, míg a vízfolyás másfelé nem ment, 2 köves volt, most részben a szárazság, részben a vízráadás miatt alig van jövedelme, értéke. – Vendégfogadó, Homonnai grófnő emelte, vámmal együtt bérbe szokták adni, jövedelme, értéke. – Serfőző, csekély haszna van, vendégfogadóval együtt bérbeadják, annak értékelésében szerepel. Borkocsma Szt. Györgytől Mihályi bormérés földesúré értéke. – Mészárszékek, faggyút adnak bérben, értéke. – Lakott negyed telkek, értékük. Elhagyott negyed telkek, értékük. Negyed telkek, jövevények és más idegenek lakják, értékük. Lakott és elhagyott nyolcad telkek, értékük.
Miglesz:
Rétek, szénahozama, értéke. – Malom 1 kőre, jövedelme, értéke.
Végösszeg. 2608 ft. 33 den.
Terebesi uradalom.
(Zemplén m.): Terebes – Paricz – Nagy Ruszka – Miglesz – Hradicha – Kohány – Dorgo

Search result navigation
Content provider