HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 019.

Date 1682. október 28. (Terebes)
Description

13 oldal, latin nyelvű, pecsét és aláírások nélküli példány.

Text

Conscriptio urbarialis, amelyet a fiscus által lefoglalt, terebesi várhoz tartozó javakról készítettek.
(Conscriptio) Confiscalt javak.
Terebes:
57 jobbágy névvel, fiak. – Állatállományuk: ökrök, tehenek, lovak, méhek. – Telkük nagysága. – Elhagyott telkek. – Kocsma Szt. Györgytől Mihályig földesúré, utána városé. 3 malom volt, most megszüntek. – Vám. – Allódium csűrrel, veteményeskerttel. szántók 3 nyomásban, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk. Jó tölgyes erdő. Minden héten 3 napot dolgoznak igával vagy gyalog Szt. Mihálykor, újévkor, Györgykor pént fizetnek censusba, azonkívül ludat, tyúkokat adnak, tojásokat, komlót, Szt. Mihálykor zabot. – Talált búza asztagok, szénakazlak.
Paris:
25 jobbágy névvel. – Erdő társbirtokosokkal közös. Pap földjeit tartoznak szántani és vetni. Kilencedet nem adnak földesúrnak.
Ruszka:
15 jobbágy névvel, 23 deserta. – Censusba előbbiek mellett vajat, mézet, lencsét, borsót is adnak.
Hardicsa:
25 jobbágy névvel, 13 deserta. – Veteményekből kilencedet adnak.
Vásárhely:
20 jobbágy névvel, 22 deserta. – Ritka tölgyes erdő. 2 malom, egyik 3, másik 2 köves, csak vízáradáskor működnek, egyik jövedelme. Szőlő, tizedet adnak belőle a földesúrnak és Rhussay Mártonnak.
Kupany:
8 halász névvel, 6 deserta. Nincsen földjük, csak zsombékos rétjük. – Halászok halakat, rákászok rákokat adnak. Erdejük nincs, csak füzesük. Romos vendégfogadó. Téli halászatból nagy haszon volt régen Földesúr szőlőit mvűelik.
Keresztur:
15 jobbágy (officiális) névvel, 9 deserta. – Nemesi kúria gyümölcsöskerttel, leégett istállók. Szántók 3 nyomásban, az elhagyott telkek szántóival együtt befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk. Terményekből kilencedet adnak. Makkoltatott disznókból tized.
Büd:
44 jobbágy névvel. Árendát adnak, ezért a falu malmát is használják. Erdő csákányiakkal közös.
Nagykemencze:
15 jobbágy névvel, 18 deserta 2 malom, 1 és 2 kőre, a 2 kövesből egyik kő hiányzik. Mindig elegendő vizük van. Kis allódium, hozzátartozó szántók, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk.
Kiskemencze:
9 jobbágy névvel, 6 deserta. Bükkfaerdő, nagysága. Elhagyott telkek szántóit tizedért használják, réteket földesúr részére kaszálják. Két napot maguknak, harmadikat földesúrnak dolgozzák télen, nyáron 1 napot maguknak egyet földesúrnak. Aratáskor és kaszáláskor akárhány napot dolgoznak.
Modra:
4 soltész, 7 jobbágy névvel, 5 deserta. Erdő kemenceiekkel közös.
Csákány:
7 jobbágy névvel, 9 deserta. Nemesi kúria, fából építve, zsindelytetővel, veteményeskerttel, istállóval, allódiummal, mosóházzal, megégett. Allódiális szántók 3 nyomásban, befogadóképességük minden nyomásra 100 köböl, rétek 4–500 szekérre való szénával, a desertákban lévő szénán kívül. Gyalogszerrel mindennap dolgoznak, akinek igája van, 1 ökörrel mindennap. Gabonából kilencedet adnak, censust Szt. Györgykor és Mihálykor fizetnek, 18 denárt fejenként, 4 tojást adnak, négyen egy korsót (amforam), ketten 3 tyúkot, fél kéve kendert, negyed mérő komlót, 1 römpöly mézet, vajat (4 römpöly tesz 1 iccét!). Kis makkos erdő, makkoltatott disznaikból tizedet adnak. A terebesi várhoz tartoznak munkával. 14 köböl rozsot, 5 köböl hajdinát, lencsét, két és fél köbölnyi borsót vetnek.
Csecse:
13 jobágy névvel, 6 deserta. Rév volt, de a háborús idők tönkretették.
Konfiskált birtokok, terebesi birtokok.
(Zemplén, Abaúj m.): Terebes – Paris – Nagy Ruszka – Hardicsa – Vasarhely – Kupony – (Bodrog)Keresztur – Csákány – Büd (Hernád) – Nagy Kemencze – Kis Kemencze – Csecse, Csécse Alsó-Felső – Modra

Search result navigation
Content provider