HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 011.

Date 17. század
Description

5 oldal, latin nyelvű, másolati példány, kelet nélkül, aláírással.

Text

Conscriptio, melyet a trencséni vár fiscushoz tartozó javairól készítettek.
Serne:
10 jobbágy. Telkek, pénzszolgáltatásuk. 30 nagyobb és 15 kisebb zsellér, 11 subinquilinus, pénzszolgáltatásuk. Vargák, pénzszolgáltatásuk. Kovács, pénzszolgáltatása. Kocsma utáni szolgáltatás. Üstök, pénzszolgáltatásuk.
Alsószücs:
29 nagyobb, 28 kisebb, 24 házatlan zsellér. Iparosok közt szabók is vannak, pénzszolgáltatásuk. Malmok, szolgáltatásuk. Paraszti serfőző, pénzszolgáltatása.
Kiskubra:
14 nagyobb zsellér. Soltészi malom, pénzszolgáltatása.
Nagykoleczan:
4 házas, 5 birtokos zsellér. – Fiscusi malom, pénzszolgáltatása. Nemesi malom, pénzszolgáltatása.
Dobra:
8 nagyobb, 4 kisebb, 8 házatlan zsellér. – Malom, pénzszolgáltatása.
Nagykubra:
6 nagyobb, 8 kisebb subinquilinus. – Malom, pénzszolgáltatása. Anabaptisták, pénzszolgáltatásuk. Takácsok, pénzszolgáltatásuk.
Szoblahov:
13 nagyobb, 7 kisebb, 17 házatlan zsellér, 3 iparos. – Malom, pénzszolgáltatása.
Turna:
16 házas, 8 házatlan zsellér, 7 iparos. Malom, pénzszolgáltatása. Mészárszék, pénzszolgáltatása.
Nagysztankocz:
6 zsellér. Külön fizetnek a paraszti és külön a nemesi üstök. Malmok, pénzszolgáltatásuk.
Czelcz:
23 zsellér, 4 szabados. Malmok, pénzszolgáltatásuk. Kerékgyártók, 18-an vannak, pénzszolgáltatásuk.
Orechov:
5 jobbágytelek, 2 subinquilinus. A gróf által fizetendő összeg az itteni, és szomszédos, felsorolt kocsmákért. – A nagyobb és kisebb zsellér feltehetően a nagyobb és kisebb házzal rendelkezőket jelenti. Egy helyütt céloz erre.
Királyi fiskális birtok. Trencséni uradalom.
(Trencsén m.): Trencsén vára – Serne – Also Szücs – Kis Kubra – Nagy Koleczan – Dobra – Nagy Kubra – Zlatocz – Orechov – Szoblahov – Turna – Sztankocz – Szelcz

Search result navigation
Content provider