HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 003.

Date 1747. június 24.
Description

Quart alakú, füzetbe kötött 31 oldal, latin nyelvű, pecséttel, aláírással ellátott eredeti példány. Magyar nyelvű betoldással.

Text

Urbarium, Novum urbarium cimen, melyet Tokaj városának adtak újonnan. Készítette a Szepesi Kamara Kassai Számvevőszéke megbízásából Thurzó György coadjutor. Feltünteti az 1688-as és a jelenleg urbarium közötti különbségeket utal régebbi urbariumokra 1577-ig visszamenően.
Tokaj:
A város lakóinak utcák szerinti összeírása. 273 lakos névvel. – Fundusuk vagy sessiójuk nagysága, foglalkozásuk, a legtöbb exempt, taxájuk összege egyenként. – Két földesúri rét névvel, helyük szénahozamuk, egyiket a tokajiak, másikat a rakamaziak kaszálják. – Szántóföldek nem tartoznak a város területéhez, sem földesúrnak sem postfunduális földiek nincsenek, a lakosok a közeli uradalmak földjébe vetnek. Legelője annyira-amennyire jó, de minden évben, néha kétszer is, elönti az árvíz. – Gabona vagy báránytizedet nem adnak, méhtizedet nemcsak a városbeliek adnak, hanem az idegenek is, akik a füzesekben őrzik méheiket. Jövedelme mintegy 30 kasra és 4 forintnyi készpénzre megy föl. A promontórium után borkilenced és tized jár földesúrnak. – Jelenlegi: hozama mintegy 111 gönci hordó, azaz három urnás hordó. Az árendás ideje óta 7 hordót adtak vissza a város őfelségének szállított. Feletek a lakosok sérelmeire pontokba foglalva, az eredeti punctumok nincsenek itt; panaszolják privilégiumuk megsértését, hogy bordézsmálás idején a város egy köblöt a maga részére kivett, mely néha 20, sőt 30 hordóra is felment, az uradalmat károsító szokásnak tartja; vámra vonatkozó panaszok megvizsgálása; az 1640-i és 1706-i urbáriumok szerint a vásárjövedelmeknek csak harmada illeti a várost; kocsmáltatásra vonatkozó panaszok; csak jégzajlás után szabad halászniok a lakosoknak hálóval Szt. Lőrinc napig a Tiszában, a vár alatti résztől a város hat óráig; dohánymásolás jövedelmeinek szabályozása. Halászatra vonatkozó előírások magyar nyelven.
Királyi fiskális birtok.
(Zemplén m.): Tokaj (oppidum)

Search result navigation
Content provider