HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 052. - No. 004.

Date 1730. október 7.
Description

13 oldal, latin nyelvű, aláírással hitelesített eredeti példány.

Text

"Conscriptio et aestimatio", amelyet a fehérvári Custodiatus volt helységeiről készítettek, a praediumok Sartori Mihálynak árendába vannak adva.
Szatina:
2 sessió, 3 deserta, 6 lakos név szerint. Állatállományuk: ökör, ló. Szántóik és rétjeik. Évi készpénz árenda. Az évi igás és gyalog robotok készpénz értéke. Borkilenced; terménykilencedek: búza, zab, kukorica, káposzta, kender; méh és malacdézsma. Malom census. Erdő: bükk, szil. Makkoltatás. – Praediumok: – Többnyire erdők, legelők. Árendátor név szerint, évi árenda összege. Legeltetési és makkoltatási lehetőségek. Szénahozam.
Megyefa:
Irtási lehetőség. Malom census. Malomhely. Mészégető hozama és jövedelme.
Ibafa:
Egykori szőlőhegyet most szántják és szántóföldnek használják. Erdő 40 disznó hízlalására.
Szentkatalin:
Lakói, ahogy vallják, a fehérvári Custodiatusnak teljesítettek hajdan szolgálatot ("Jus Hungaricum olim ad Custodiatum Albensem Praestitissent"). Három lakott telekből áll, öt jobbágy lakja, nevük. Állatállományuk: ökrök, tehenek, borjak, disznók. Árendába a három telek után 16 Ft-ot fizetnek. Pénzen kívül robotot is teljesítenek, telkenként 6 napot, értéke gyalog és igásrobottal számítva. Saját szőlőhegyük után borkilencedet adnak 10 úrnát hoz, pénzértéke. Búzakilenced hozama közepes évben 12 mérő (pozsonyi), zabból 4 mérő, kukoricából 6 mérő, mindezek pénzértékét is megadja, mérőnként és összegezve; árpa vetésére nem alkalmas a föld. Káposztából 60 fej jön be, kenderből, ahol lent nem vetnek, 50 denár folyik be, méhkilenced, malackilenced pénzjövedelme. Malom nincs, sem alkalmas malomhely. A faluhoz tartozik Hetne praedium, ahol 4 kaszásnyi rét van, két kazal szénát ad. Makkos erdő Hetnénél, 50 disznó hízlalására, jövedelme.
Lapsi:
Szántói, rétjei nincsenek, hegyekből, völgyekből áll, kiterjedése másfél óra. Makkos erdő, nem mindig terem makkot, 60 disznó hízlalására, makkoltatáson kívül más beneficiuma nincs.
Cseben:
Erdőkből áll, hajdan volt egy 20 kaszásnyi rét is, 80 disznó hízlalható.
Liki:
Kiterjedése egy óra, 8 kaszásnyi rétet lehetne írtani; makkos erdeiben 50 disznó hízlalható.
Ratkocza:
15 holdnyi szántó 3 nyomásban, kilencedjövedelme másfél köböl. Húsz holdnyi föld lenne még irtható, rétek nincsenek. Makkos erdő 80 disznó hízlalására.
Szentlélek:
13 holdnyi szántó 3 nyomásban, másfél köbölnyi kilencedet hoz, ugyanannyi holdat lehetne még irtani. Makkos erdő 60 disznó hízlalására.
Goricza:
12 holdnyi szántó 3 nyomásban, másfél köböl kilencedet hoz. Öt kaszásnyi rét, 2 kazal szénát terem, egy kaszásra valót lehetne még irtani. Makkos erdő 30 disznó hízlalására.
Bökösd:
60 hold szántó 3 nyomásban, 11 köböl kilencedet hoz, csak egy nyomást szántanak. 20 kaszásnyi rét, 10 kazal szénát terem, 60 kaszásnyit lehetne még irtani. Erdő, 60 állat legeltetésére. Malomhely. Makkos erdő 40 disznó hízlalására.
Gyoröffi:
4 holdnyi szántó, egy hold 5 köböl befogadóképességű, kilencedjövedelme 2 köböl. Két kaszásnyi rét, egy kazal szénával. Kis makkos erdő, 20 disznó hízlalására.
Királyi Fiscus, Baranya megye.
A Fehérvári Custodiatus Baranya megyei volt birtokai: Szatina – Szent Katalin
Praediumok: Hetme – Lapsi – Cseben – Liki – Megyefa – Ratkocza – Szent Lélek – Goricza – Ibafa – Bökösd – Győrőffi

Search result navigation
Content provider