HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 050. - No. 037.

Date 1722. július 17.
Description

23 old. latin, eredeti.

Text

(Összeírás, melyet Joh. Christ. Wagner készített: subditusok száma, puszta telke, kilenced, tized adatai, mindezek becsértéke.)
Szigethvár és város helyőrséggel:
Kamara épületei: magtár, provisoratus, vám, katonai parancsnokság és tisztek lakásai. Az ezekhez tartozó kincstári szántók, kilencedjövedelme. A katonaság használatában lévő, jövedelmet nem hozó házak, földek becsült jövedelme. Lehetőség halastó készítésre a vár árkaiban, ha rendbe hozzák. Ugyancsak lehetőség a malmok üzemeltetésére, ha a vízellátást biztosítják a gátak rendbehozásával. Vám, mészárszék, korcsma jövedelem. Becslések, jövedelemkimutatások.
Szibod praedium:
Szigeti lakosok és katonák művelik kilenced fejében. Búza, zab, kukoricakilencedek. Szőlőhegy jövedelme. Rétek a katonaságé.
Prodiancz:
A Dráva majdnem teljesen elvitte, kevés szántó és legelő maradt.
Hercsin és Lattraro:
Palatinusi adomány Banna Jánosnak a kincstár tudta nélkül. A kincstár károsodása.
DrávaSzentMárton praedium:
A Mogyorosdiak kukoricát vetnek belé tized fejében. Jó legelők lennének, ha a gátakat megcsinálnák. Győros nevű halastó a Mogyorosdiak használatában készpénz bérért.
Schamberg:
Új telepítésű rácok együttes készpénz árendát fizetnek. Robotmegváltás készpénzzel. Termény: búza, árpa, zab, kukorica kilencedek készpénz értéke. Méh és malac kilencedek készpénzmegváltása. Jövedelem káposzta, len, kender után. Korcsmajövedelem. Mészárszék állítása a rácoknál nem jövedelmező "lanio unus subsistere nequeat".
Doboka:
"Olim oppidum et habet pulcherrimam situationem".
Paar: Allodium telepítésre alkalmas terület.
Pagocza: Borkilenced.
Fehérvári custodiatus: – Falvainak jobb hasznosítására tett javaslatok: irtások, makkoltatás, határok rendezése.
Szatina: Malomcensus.
Fiskális birtok (Baranya megye):
Szigeti provisoratus:
Szigeth oppidum – Szibod seu Turbek praedium – Visnye – Hencze – Peterfa praed. – Szabard praedium – Prodiancz praedium, Vasköz Sz. Mártoni apátságé - Tott Harasti praedium Vasköz Sz. Mártoni apátságé
Pécsi provisoratus:
Banna János birtokában: Hercsin praedium – Lattraro praedium
Nesselrod püspök birtokában: Kapolna praedium
Pécsi püspök és Zichy család: Haymas praedium
Vaskői Szt. Márton apátságé volt: Mogyorosd praedium – Dráva Szt. Marton praedium – Schamberg
Sz. Klára apácáké: Doboka praedium
Pécsi káptalan birtoka: Paar praedium
Fehérvári custodiatus birtokai a csanádi püspök használatában: Pagocza – Farkasfa praedium – Bistricze – Szatina – Szt. Katalin
Fehérvári Custodiatus falvai a pécsi káptalan használatában: Kövesd – Erssik – Hetfehell – Hethmelly aliter Hethmen – Ökördy – Ökörvölgye – Karaczotfalva – Kethell, Rindsmaul grófnő birtokában – Szt. Marton – Hertelend – Almas – Korpad – Kann – Lak – Kis Kövesd – Bükesd
A fehérvári Custodiatus falvai kincstári kezelésben: Aczdi – Vitoragh – Gőbicz – Megyetfa – Batkocza – Szt. Lélek – Erdel – Platina
Sigeti provisoratus falvai Baranya és Somogy megyében: Pogani – Csette – Szabas – Gyorofa – Lapdi – Cseben – Szagy – Szaigo – Liki – Ibafa – Terecze – Vegh Agy – Nyaros – Papran – Kővesd – Bikal – Hyliae seu Föllye – Kőblin – Szalatna – Kethell – Varganya – Haymas

Content provider