HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 050. - No. 032.

Date 1713. augusztus 28.
Description

29 oldal német, egyszerű másolat.

Text

"Conscriptio" (Összeírás: subditusok neve, állataik, úrbéres szolgáltatásaik, postfundualia, török földesúr.)
Gyge:
Fekvése, szomszédai, török földesúr (név szerint). Census készpénzben, vaj, tizedek. Szántók, kevés kaszáló, kert minden háznál. Makkerdő, makkoltatás. Szőlő. Királyi szőlőterület: Lőcze – Sczőcze; kincstári kezelés idején árendát fizettek, kilenced helyett adtak meghatározott mennyiségű búzát, rozsot, árpát, zabot, kukoricából és tatárkából nem, mert nem szokásos vetemény.
Lonsariptió:
Sessiók, lakosok név szerint, házak, házas fiúk és lányok, nőtlen fiúk és lányok, zsellérek, özvegyek. Ökör, tehén, tinó 3 éves, borjak, ló, csikó, sertés, malac, méh. Búzavetés; meg nem művelt szántók. Szőlő, hány kapásnyi. Szükség szerinti gyalog- és igásrobot a várnál (Sziget):
Szent Imre: Kilenced régen a keresztény földesúrnak, most a kincstárnak.
Szent Kyrály: Török időben a keresztény földesúrnak egy pár csizma.
Uynep: Keresztény földesúrnak készpénz; gyapjú "11 ockha haar".
Körmend: Keresztény földesúrnak egy pár csizma.
Vislo: Borból kilenced, megművelt és meg nem művelt szántók.
Szigetvári kamarai provisoratus, Rindmual grófnő részére összeírt kincstári birtokok (Somogy megye).
Lengyel János: Gyge – Korpad praedium – Kisasszony – Kovaczy – Also Visnye
Lengyel birtok: Kadarkuth praedium – Horogvegh praedium
Lengyel-Komáromi birtok: Szent Imre praedium
Lengyel birtok: Szt. Kyraly praedium – Kapolnas praedium – Vsinye
Pernyesy István birtokai: Uynep – Kenyeked praedium – Aracs praedium – Csakonya
Lengyel Miklós birtokai: Hencze – Tapan praedium – Hedrahell – Kőrmend praedium – Kolop-Vysnye praedium (Kozop?)
Lengyel-Görgoz (?) birtokok: Also Visnye praedium
Draskovicz: Lad
Bobi Mihály: Vörösfa praedium
Gal-Győry: Hattvan praedium
Dobi Mihály: Aggi praedium – Vislo
Lengyel János: Hődös – Horoghegy

Content provider