HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 050. - No. 022.

Date 1740. március 8.
Description

60 oldal latin, egyszerű másolat, a dátum a praesentálásé.

Text

(Összeírás: subditusok név szerint, állataik, úrbéres szolgáltatásaik, allodium.)
Szepesváralja:
A residentia leírása, szobák és bútorok leltára. Gazdasági épületek, zöldéges és káposztás pincék. Új borok pincéje. Konyha és sütőház. Téli virágkert, virágház. Csűrök, istállók 20 pár ló számára. Díszkert, filagoria. Mobiliák leltára. Konyhaberendezés, tűzhelyek, nyársak. Mángorló, fürdőkád. Kertműveléshez szerszámok, ásók, kapák, lapátok, gereblyék. Melegágyak a kertészetben. "Fenestrae pro refocillandis primo vere seminaturis hortensibus cum orbiculis partim in ligno, partim in plumbo vitreis." Földesúri jövedelem.
Lethanfalva:
Allodium, csűrök, istállók. Lakosok név szerint. Sessiók, zsellérek, subinquilinusok, fiúgyermekek. Ökör, ló, tehén, borjú, sertés. Pálinkafőzés, serfőzés. Mesterek: szabó, ács, serfőző. Az uradalom számára vetések. Deserták felhasználása, bérletek. Katonai kvártély a község költségén. Földesúri a allódium két jobbágysessio szántóin és rétjein. – Allodialis munkák robotban: szántás, vetés, aratás, mind a decimalis, mind az allodialis termények behordása. Öt ember egy hétig kaszálni tartozik a krigovi prédiumon, de nem kötelesek gyűjteni és boglyázni. Az almási allodiumba kötelesek aratni küldeni 6-7 embert, zabaratásra 3-4 embert. A liszkai szüretre saját költségen 4 szekeret küldenek. Készpénzzel megváltott szolgáltatások: tüzifaszállítás, fűtés és mosás a residentiában. Tyúkszolgáltatás. Terménytizedek v. készpénz megváltás. Vászonszolgáltatás (vastag és vékony). Húsvéti bárány készpénz megváltása. Tojásszolgáltatás, juh és kecske tized, libaszolgáltatások.
Almas:
Minden alattvalónál a név után megjegyzés rovatban: foglalkozás, birtokjogi helyzet, árenda etc. Földesúri vetések, kötelező vetések a földesúr számára. "Villicus Dominalis Convencionatus", "vietor Dominalis convencionatus". Allodialis szántók 3 forgóban, felsorolásuk vetéskapacitás szerint. Meg nem művelt szántók. Az allodiumhoz foglalt sessiók, részben desertákból, részben lakott sessiók részeiből. Konventios földek. Földesúri alkalmazottak: majoros, kocsmáros, szakács, tubrium (?), serfőző, molnár, kertész, lovász, pásztor, bognár, kovács, kocsis, portás. Idegeneknek bérbeadott szántók részben lakatlan, részben lakott sessiókból kihasítva. A prépostság rétjei és azok méretei. A sessiók rétjeiből a prépostság számára lefoglalt rétek. Földesúri allodialis káposztáskert a sessióktól elvett káposztáskertek a földesúr számára elkerítve. Komlóskert, gyümölcsöskertek. Malmok, jövedelem: termény, hízlalás, ácsmunka, halastó. Erdők, épület és tüzifa; tüzifa kitermelésre kijelölt erdők. – Inscriptionalisták és árendások. Korcsma, serfőző és pálinkafőző jövedelme. Allodialis jövedelmek: tehenészet vajhozama, tehenek szaporulata, konyhaszolgáltatások és szárnyasok készpénz megváltása; allodialis alkalmazottak járandóságai: majoros, majorosnő, csordás, pásztor, szolgálók. – Robotrend: Egyik héten 3 nap igás, másik héten 2 nap igás, de ezenkívül a többi napokon gyalogrobot "nisi festum aliquod intercesserit". Aratáskor és hordáskor, ha nem veszik igénybe valamelyik jobbágy igásrobotját, helyette két gyalogrobotost kell állítania. Télen minden igás jobbágy heti 3 kocsi fahordás és kézimunkára köteles. Zsellérek (saját házban) kézi robot naponta, levélhordás, favágás. Zsellérek ház nélkül: nyári munkaidőben heti 3 nap robot, más időben a prépostság kertjeit gondozzák. Fuvarszolgáltatások a liszkai szüretre, mint a többi birtoknál. – Terménytizedek "exceptis": lencse, len, káposzta. De káposzta helyett tyúkszolgáltatás, len helyett vékony, vastag és zsáknak való vászon és nagybőjtben közösen lenmag-ajándék. Juh- és kecsketizedek vagy kp megváltás, de csak bárányt fogadnak el 10-edben vagy készpénzt, azonkívül, újévi tyúk, húsvéti bárány és tojásajándék, Mártonra lúdajándék közösen, tojásszolgáltatás kívánság szerint, mogyorószolgáltatás termés szerint. Évi kp census három részletben. Kályhafűtés és mosás, takarítási kötelezettség megváltása készpénzzel.
Pavlyan:
A lakosok között allodialis alkalmazottak: urasági juhász, cséplő. Árendába kiadott rétek és káposztáskertek készpénzért és vajszolgáltatásért. Konyhalányok szolgálatainak megváltása készpénzzel.
Felső Répás:
Készpénzzel váltanak meg minden szolgáltatást. Tizedek a plébániáé. – Cathedraticus-t fizető plébániák minden évben Szent András napján kp-zel fizetnek. Árendások is Szent András és Szent Jakab napján fizetik árendájukat.
Szepesi prépostság javai (Szepes megye):
Szepesváralja – Lethanfalva – Krigov praed. – Almas seu Jablonov – Pavlyan – Lucska – Olsavicza – Felső Repas
Szabad királyi városok: Leutschovia – Kesmark – Laibiczum – Neoconium – Olaszinum – Bela – Varalla – Verbov – Poprad – Felka – Mons S. Georgii – Tvarosna – Strocza – Mathei villa – Ruszkinocz
Fraternitas Civitatum Montanarum sede Viridi Campo: Vogendrissel – Svedler – Remete – Szomolnok – Stoosz – Göllnicz
Fraternitas secunda (Hernád-alsó): Velbach – Odorin – Jamnik – Körtvélyes – Danisocz – Vitkocz – Haraszt – Markusfalva – Matthaei villa – Teplicza – Görghő – Domanyocz – Brutocz – Felső Repas – Bethania – Ragyolcz – Polyanka – Felső Szalók – Korotnok – Harakocz – Sigra – Petrocz – Szlatvina – Krompach – Klukno – Ruhno – Jekelfalva – Folgmar
Fraternitas tertia (Hernád-felső): Harckocz – Illyesfalva – Smirsany – Quintoforum – Dravecz – Tamasfalva – Arnodfalva – Janocz – Kaposztafalva – Vidernik – Betlenfalva – Schavnik – Gremecz – Kubach – Kravjan – Vikartocz – Farkasfalva – Abrahamfalva – Pikfalva – Luukofalva – Lethanfalva
Fraternitas quarta (Poprád-felső): Teplicze – Svabocz – Szt. András
Fraternitas quinta (Poprád-alsó): Tottfalva – Viborna – Kriga – Basocz – Maldur – Topprocz – Hollomnicz – S. Georgius – Kis Lomnicz – Landok – Keresztfalva – Sztraska – Rokusz
Fraternitas sexta (Dunavecz): Kaczvincz – Alsó Labs – Felső Labs – Uj Bela – Krempach – Fridman – Nedecze – O Falu – Mátyásfalva – Hanusfalva – Lechnicze – Lesznicze – Richwald – Oravka
Fraternitas Septima (egyesült görög-katolikus plébániáké): Oszturnya – Lipnyik – Zolyvark – Handermark – Zavadka – Poracs – Olsavicza – Helczmanocz – Szlovenka – Podprocs – Alsó Répás – Toriszka

Content provider