HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 050. - No. 020.

Date 1689. október 26.
Description

9 old. latin, eredeti + 1 példány másolat.

Text

"Conscriptio", melyet Hlavathy András készített. (Összeírás: subditusok neve, állataik, úrbéres szolgáltatásaik, allodium.)
Zebes:
Lakosok, sessiók. Ökör, tehén. Mindennemű munkát végeznek robotban. Más házában lakó zsellérek. Rozsvetés. Szolgáltatások: 1/2 köböl répa és mezei munkák. Allodialis föld répával vetve a földesúr számára "propter excellentiam raparum ibidem procrari solitarum".
Petri:
Allodiális földek. Vetések: kétszeres. Földesúri szőlők, jobbágyok művelik. Szolgáltatások: pünkösdre bárány, karácsonyra őz. Sószállítások Liszkáról. Allodialis munkák robotban. Makkoltatás. Sertésállomány; elhullás az állományból.
Kis Ida:
Malomárenda. Rozs tized jövedelemből. A zebesi és kisidai allódiumokból. Vetőmagnak felhasznált gabona. Várható allodialis terméseredmények: rozsból, árpából, hajdinából, zabból. Census helyett allodialis munkák.
Szepesi prépostság javai (Szepes megye): Zebbs – Petri – Kis Ida

Content provider