HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 050. - No. 009.

Date 17. század közepe
Description

74 old. latin, egyszerű másolat, keltezetlen, korára tartalma utal.

Text

(Összeírás: úrbéres szolgáltatások részletesen.) – Szepesvárhoz tartozó legelők és kaszálók név és hely szerinti felsorolása. – Mindszent felé szántók is vannak: bab, lencse, borsó vetéssel. – Baldocz felé esőt kétszer kaszálják, olykor a második kaszálás helyett legeltetés. – Domanyocz felé fekvőt kétszer kaszálják, harmadik kaszálás helyett az allodialis tehenek legelik le; a legelő elkerítését a városiak végzik, ők kötelesek kaszálni és behordani is. – Helcmanocz felé rutén juhászok legeltetnek vagy a vár lovai számára használják legelőnek. – Gelniczi rész juhlegelő, Velbachi ló és ökörlegelő. – A vár alatt káposztáskertek és gyümölcsös meggyfákkal.
Váralja:
Vámjövedelem készpénzben, sóban, vasban. A vám árendása köteles a földesúr borát és sörét árusítani. Környező falvak és városok szolgáltatásai a vámmentesség megszerzéséért: Alsószalók: útkarbantartás, nyúlszolgáltatás; Olsavicza, Poprocz, Blasovecz, Stelbach, Felsőszalók: útjavítás, szénakaszálás és begyűjtés; Váraljaiak: lótartás és tüzifaszállítás; a fazekasok minden csütörtökön két fazekat + készpénzt adnak, ennek fejében szabadon vihetnek agyagot. – Biharocz mellett téglaégető várföldek és rétek.
Szepesvár:
Környéki falvak censust "praeter portales" nem fizetnek, de minden sessiós libát, tyúkot és tojást, menyegzői és temetési ajándékot szolgáltat a várnak. Fuvarról gondoskodnak sör és egyéb szállításokra. Terménytizedet nem adnak, de van juh és báránytized, ezt a nem fejős juhok és fiatal bárányok után is szedik. Tizeden felül készpénzzel váltják meg, más értékben az öreg bárányokat, másban a fiatalokat.
Nagyszalók és a többi 11 szepesi város:
Megegyezés szerinti készpénz census évente 12 vasár és ünnepnap (minden hónapra esik kb. egy census fizetési nap). Boltosok árendája. Halszolgáltatás megváltása. Allodialis munkák megváltása készpénzzel. Terménytizedek. Zsellérek nem adnak tizedet, de kívánság szerint dolgoznak az allodiumban. Molnárok sertéshízlalásai. Fűrészmalmok zsindely és deszkaszolgáltatásai. Hetente élelmiszerszolgáltatás: liba, tyúk; nagybőjtben ez elmarad. Egyéb szolgáltatások: kvártély zab, haltartók számára kis pisztrángok (300 db).
Myllbach:
Parochus census zabot köteles adni a földesúrnak.
11 város különszolgáltatásai a vár számára:
Tavasztól őszig fuvarszolgáltatás. A serfőző és a kályhák, konyha stb. számára tüzifaszállítás. Sörárpa ellátás. Épületfa szállítás, molnárok ácsmunkája. Borszállítások. Comes oppidorum kötelességei az adók beszedése terén.
Bányavárosok:
Évi 4-szeri kp árenda. Heti élelmiszerszolg.: liba, tyúk, tojás, őz, borjú; méz és vaj szolgáltatásának készpénzzel való megváltása. Beszállásolt katonák tartása esetén mentesség az élelmiszerszolgáltatások alól. Aratás idején 60 aratót, 30 kaszást kell állítaniok 10 napra az allodium számára. Építészt (architector) kell tartaniok a vár számára kívánság és szükség szerint. Kvártélyzab, deszka és zsindely szolgáltatások. A haltartó számára kis pisztrángok szállítása, nyáron pedig hetente élelmezésre nagy pisztrángok szállítása. Vashámorok vasszög szolgáltatásai.
Göllnicz:
A molnár vagy maga végez építési munkát a várnak, vagy vállalja az építés eltartását 15 héten át. Makk-sertések után 10-ed.
Helmanocz:
Kasza (sarló) készítő hámor árendája. Egyéb szolgáltatások: "1 orgia Pokroch", 12 lóheveder. Fűrészmalom jövedelme, posztómalom jövedelme. Sajtszolgáltatás. Allodiális munkák. Szüreti és borszállítások Gönczről és Tarczalról.
Szomolnok, Stósz:
Rézüzem árendája "Handelhausz".
A bányavárosok egyéb saját szolgáltatásai:
2 őr tartása a várban; szénégető tartása a vár számára vagy a vár kovácsműhelyének faszénnel való ellátása. Juh és báránytizedek. Makk-sertések utáni tizedek. – Az urbárium pótlékában a vár bor és sörmérő helyeinek név szerinti felsorolása.
Nagyszallók:
Jobbágyok és zsellérek névsora, hány lóval szolgál. Évi négyszeri census. Dézsmamegváltás. Kvártélyzab. Konyhára: liba, tyúk és tojás.
Káposztafalva:
Nevek után foglalkozások: kovács, musquetárius, architector.
Csütörtökhely és Harikocz:
A nevek után jelzi a sessiók nagyságát: "ganzer Bauer, halber Bauer", "halb Haus, ganz Haus" jelzés a zsellérek nevei uátn.
(Birtokos nincs jelölve. Szepes megye)
Mintszent – Dubrava – Biharocz – Kuriman – Illiésfalva – Várallya – Kolinocz – Harikocz – Voytkocz – Szlatvina – Olsava – Sygra – Domanyocz – Baldocz – Henczocz – Olsavicza – Biharocz praedium – Mihaliczka praedium – Margiczan praedium
11 szepesi város:
Nagy Szallok – Myllbach – Lakocz – Káposztafalva – Quintumforum (Csütörtökhely) – Szmisan – Illésfalva – Harikocz – Danisocz – Odorin – Wilbach
Bányavárosok:
Svedler – Remethe – Gellnycz – Helczmanocz – Coysocz – Szomolnok – Stósz

Search result navigation
Content provider