HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 044. - No. 016.

Date 1716. június 9.
Description

14 old. lat. eredeti. Az eredeti irat Jugoszláviában l. Filmtár 2281 dob.

Text

„Conscriptio”
Összeírás: subditusok név szerint, úrbéres szolgáltatásaik, hegyvám lajstrom.
Berlagh:
Kastély, erőddé átalakítva, leírása – Birtoktörténeti adatok – Allódium, leírása, kertek – Szántók, nagyságuk holdakban, kuriális földek, terméketlenek. – Rétek, nagyságuk kaszásokban – Kastély alatt malom 4 kőre, jövedelmét nem tudni, reparálásra szorul. – Halászóhely, nagysága, kárászhalakat fognak – Urasági erdő, most csak tűzifára, nagysága holdakban. – Kuriális szőlők, nagyságuk barázdákban
Orliako:
Jobbágyok névvel, telkük nagysága, igás és gyalogrobot-napok. – Búza, zab szolgáltatásuk egyenként, pénzcensusuk. – Beadott kappanok, csirkék, tojások. – Hegyjog az egész uradalomból: szőlőbirtokosok névvel, beadott bor köblökben, mazonekban.
Berlaghi uradalom.
(Zágráb m.): Berlagh – Orliako – Reseouo – Kamania – Maliverk – Preszeka – Velike Verk – Burtinczy

Search result navigation
Content provider