HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 044. - No. 008.

Date 1730 körül
Description

2 old. latin, egyszerű másolat, keltezetlen, korára tartalma utal

Text

„Conscriptio”, melyet Patay Sámuel és Berhely György készítettek.
Összeírás: vár leírása, allódiumok, úrbéres és egyéb földesúri bevételek.
Szerencs oppidum:
Vár, istállók. A kertek és allódiális épületek jelenleg puszták. – A jobbágyok taxáját nem telkek, hanem az igaerő arányában határozzák meg. – Allódiális szántó; vetőköbölben. – Gabonadézsma. – Földesúri rét; szekér szénában. – Tilalmas földesúri halászhely. – Földesúri vámjövedelem. – A tokaji praefectus jelentése a sóvám jövedelemről. – Földesúri bormérés, bérletben. – Földesúri mészárszék árendajövedelme. – Négy köves földesúri malom jövedelme. – Borkilenced. – Allódiális szőlők: 1) az egyszeri kapálás költsége, 2) az évi bortermés hordóban, 3) a kedvezőbb művelési feltételek esetén várható termés. – Juhdézsma helyett itt huszadot fizetnek.
Ónod:
Allódiális szántó; vetőköbölben. – Allódiális szőlők; (mint Szerencsnél!)
Ptrügy:
Jobbágytelkek. – Allódiális szántó; két nyomású, vetőköbölben. – Földesúri rét; szekér szénában.
Bass, Harkály:
Ha nincsenek megművelve, földjüket sertéslegelőnek használják. – A rendelkezésre álló földesúri szántó (vetőköbölben) és rét (szekér szénában).
Hernád-Németi:
Possessio habet terras sufficientes, sed propter incolarum paucitatem non coluntur. – Allódiális szántó; három nyomású, vetőköbölben. – „Mola famosa”, a nyolc köves Hernád malom. Földesúri jövedelme.
Alsó- és Felső-Megyaszó:
Pro universis beneficiis et omnis generis proventu ... solvunt ... fl. hung. 180. – Allódiális szántó; vetőköbölben.
Felső-Vadász:
Földesúri tölgyerdő; makkoltatás. – Allódiális szántó; vetőköbölben. – Allódiális rét; szekér szénában.
Alsó-Gadna:
Kis földesúri tölgyerdő.
Irota:
Földesúri tölgyerdő; makkoltatás.
Szakácsi:
Földesúri rét; szekér szénában. – Földesúri tölgyerdők; makkoltatás.
Ónod oppidum:
Földesúri erdő; tűzifa. – Nyolc köves földesúri malom a Sajón, elhanyagolt állapotban. – Allódiális szántók; vetőköbölben. – Allódiális rét; szekér szénában.
Körhe puszta:
Földesúri rét; szekér szénában. – Szabad paraszti erdőhasználat.
Aranyos:
Vitás, közös birtokú földesúri tölgyerdő.
Bőcs:
Két köves földesúri malom, tönkölyzúzóval.
Hidvég:
Erősen elpusztult földesúri erdő.
Felső-Luc puszta:
Földesúri rét; szekér szénában.
Alsó-Luc:
Földesúri tölgyerdő.
Szederkény:
„Pro educillo solvunt arenda 12 fl.” Ugyanakkor az egész falu évi taxája 15 ft.
Emőd:
földesúri rét; szekér szénában. – Földesúri erdő; tűzifa. – Decimac loco ex frugibus, agnis et apibus dant duodecimam, ex milio vero decimaquintam!
Mád:
Allódiális szőlők; (mint Szerencsnél!)
Zombor:
Földesúri rét; szekér szénában. – Allódiális szőlők; (mint Szerencsnél!)
Illésházy Miklósnak adományozott Szerencs-Ónod uradalom.
(Zemplén m.): Szerencs – Ónod (Borsod m.) – Ptrügy – Bass – Harkány – Legyes-Bénye – Hernád-Németi – Felső és Alsó-Megyaszó – Kárád – Felső-Vadász (Abaúj m.) – Also-Gadna (Abaúj m.) – Szakácsi (Borsod m.) – Irota (Borsod m.) – Sáp (Abaúj m.) – Fejerto (Szabolcs m.) – Ónod (Borsod m.) – Kőrhe (Borsod m.) – Ládháza (Borsod m.) – Néyk (Borsod m.) – Vata (Borsod m.) – Aranyos (Borsod m.) – Bőcs – Gömrő (Borsod m.) – Hidvég – Felső-Luc – Alsó Luc – Kemej (Borsod m.) – Kesznyéten – Szederkény (Borsod m.) – Abony (Borsod m.) – Emőd (Borsod m.) – Mád – Zombor

Search result navigation
Content provider