HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 042. - No. 007.

Date 1674. szeptember 16.
Description

7 old. latin, eredeti.

Text

„Inventarium”, melyet Gillany László füzéri provisor készített.
Összeírás: subditusok neve, állataik, úrbéres szolgáltatás, malom.
Kalsa:
lakosok név szerint, fiúk név és kor szerint, állatállomány: ökör, tehén, sertés, méh, juh, szőlők, sessiók – deserták, ház nélküliek – deserták után tized, olykor ötöd – termény tizedek – bárány, kecske, méh tized – a helység korábban Kassa város tulajdona volt, + Tárkány István a bottyáni ágostai helvét evangélikus templomra hagyományozta
Aghard:
termény tizedek: búza, árpa, zab – malomjövedelem, terménykészlet búzából – rétek szénahozama – szőlők terméshozama – robot a malom és majorság körül, szőlőművelés
Tárkány István javai.
(Abaúj m.): Kalsa – Szilas Ujfalu – Szentes – Aghard

Search result navigation
Content provider