HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 042. - No. 005.

Date 1676. január 22. Kassa
Description

4 old. latin, eredeti.

Text

„Inventarium”, melyet Hoszuréti Miklós provisor készített.
Összeírás: kúria, szántó, allódiális állatok, gabona szalmában, subditusok név szerint, állataik, teleknagyság, úrbéres szolgáltatás.
Kasu:
földesúri kúria – gazdasági épületek – szántók kapacitása – rétek szénahozama – béres ökrök, tehenek, borjak, öreg sertések és tavaszi süldők, liba, kappan, tyúk – termények: kétszeres, árpa, rozs, kazalban – széna – robot heti 2 nap, aratáskor 4 – konyhai élést adnak a földesúrnak – alattvalók név szerint, fiúk, sessiok, állatállomány: ló, ökör, sertés, tehén
Bernadt Zsigmond és István konfiskált birtokai.
(Zemplén m.): Kasu – Miglicz – Kelecsen – Lasztocz – Gercsely – Morva

Search result navigation
Content provider