HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 039. - No. 088.

Date 1710. augusztus 26.
Description

30 old. latin, eredeti.

Text

„Conscriptio et aestimatio”
Összeírás: kastély és postfunduália, állatok, subditusok név szerint, állataik, szántó, kaszáló, úrbéres szolgáltatások.
Besztercebánya:
városi ház leltára – urasági házban lakó zsellérek mesterséggel szolgálnak, kőműves, szabó – megyei terménygyűjtő hely – serfőző – istálló vízvezetékkel – torculabrum vestium – mángorló
Felső Micsina:
földesúri kastély – gazdasági épületekkel – allódium – serfőzőház – halastó – konyhakert – gyümölcsös – juhakol – állatállomány a földesúrnál: fejőstehén, bika, borjú, sertésállomány – földesúri szántók 3 nyomásban – várható terméseredmények trágyázás esetén – nagyon sovány földek – őszi és tavaszi vetések – hüvelyesek – őszi vetésből leszámítva a cséplőrészt + kenyérgabonát, megmaradt tisztahozam – ugyanez a számítás a tavaszi vetéseknél – zabvetés terméseredménye – árpavetés terméseredménye – hajdina terméseredménye – tönköly terméseredménye – 1708-as tizedek: búza, árpa, zab és tönköly termésből – kertek, kaszálók szénahozama – örökös jobbágyok, zsellérek név szerint – deserták volt gazdái – sessiók – fiúk – ökör, tehén, ló – méh – sessiókhoz tartozó szántók és rétek – készpénz census – egyéb szolgáltatások: zab, széna, liba, tyúk, tojás – desertán után 5. kereszt – deserták után + vetőmag – zsellérek készpénz census + tyúk – irtások után kilenced – robot kívánság szerint – vámjövedelem – besztercebányai mészárosok és más városi polgárok legeltetés fejében készpénzt adnak
Alsó Micsina:
földesúri kastély gazdasági épületekkel – kert, gyümölcsfák, szőlőlugas – földesúri allódium – malom – földesúri szántók osztályozása minőség szerint 3 nyomásban – rétek és kaszálók szénahozama – juh és kecskeállomány – rozs és zab vetések – 1708-as tized jövedelem búza, árpa, zab, tönköly után
Lukanicza:
census készpénz – egyéb szolgáltatások: búza, árpa, zab, tyúk, csirke, vaj, széna – termény tizedek
Folkusfalva:
nemesi kúriában jobbágyok, évi taxát fizetnek
Molcha:
2 jobbágynál a megjegyzés rovatban: „isti duo post fundos nullas terras habent”
Cserény:
kilenced + robot malom
Dacsolam:
deserta sessiók rétjei a földesúr használatában – tized helyett készpénzt fizetnek – kilenced minden őszi és tavaszi terményből – a befolyt kilencedek készpénz értéke
Keszihocz:
földesúri kúria szántókkal és rétekkel
A Pest megyei birtokokról nem jelentek meg az összeíráson, így a provizor bemondásai alapján állították össze a leltárt – jobbágy census készpénz értéke – zsellér census készpénz értéke – ajándékok készpénz értéke – kilenced és tized árendában – ajándék: „unum piscem vulgo Tok” – Cinkota, Varsány, Babat árendában
Kimutatás az összjövedelemről, a földesúri alkalmazottak járandóságairól provizor, ispán, botos ispán természetbeni és készpénz fizetése.
Beniczy László elkobzott javai.
(Zólyom m.): Besztercebánya – Felső Michinye – Alsó Michinye – Lukanicza – Molcha – Oravcze – Nagy Réth – Csereny – Csacsin – Zavada – Farkasfalva
(Turóc m.): Folkusfalva
(Hont m.): Dacsolam – Szuchany – Középső Palojtha – Keszihocz
(Pest m.): Zsambok – Czinkota
(Pilis m.): Varsány – Babat

Content provider