HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 039. - No. 068.

Date 1693
Description

3 oldal latin, egyszerű másolat.

Text

„Conscriptio” (Összeírás: subditusok neve, taxa, szolgáltatás.)
Serez:
Taxások és nemesek jobbágy telken. Nemeslevelüket felmutatták. Szabados elbocsátó levéllel. – A desertákat sessiósok tizedért, taxások készpénz-ért használják. – Irtások. Szőlők után nemesek és libertinusok nem adnak tizedet, csak a jobbágyok. – Makkoltatás helybelieknek ingyen, idegeneknek tizedért. – Malom, kocsma és mészárszék a falué.
Nemes Bik:
Nemesi kúria, jobbágyok lakják. Nyeregkészítő zsellér. Földesúri szántók és rétek.
Parast Bik:
Sessiók.
Liszka:
Donga nevű szőlőhegy.
Béki-féle javak.
(Nógrád m.): Serez
Csanádi István birtokai: Nemes Bik (Borsod m.) – Paraszt Bik (Borsod m.) – Berzegh – Liszka oppidum (Zemplén m.) – Miskolc oppidum – Szikszó oppidum (Abaúj m.)

Content provider