HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 039. - No. 066.

Date 17. század közepe
Description

2 oldal latin, egyszerű másolat, keltezetlen, korára tartalma utal.

Text

„Conscriptio” Összeírás: kúria és gazdasági épületei, postfunduália.
Fülek:
Földesúri kúria. Vám. Földesúri szántók kapacitása. Pincék, városi pincék. – Földesúri kertek körülkerítve a város falain kívül „ante portam Regiam”. Vetésterület. Földesúri szántók jobbágyok és extraneusok használatában hetedért. Földesúri rétek.
Báthori-féle fiskális javak.
(Nógrád m.): Fülek kúria és tartozékai: Sirk – Nondrás – Bakos – Levárd – Turcsok praedium

Content provider