HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 039. - No. 062.

Date 17. század vége
Description

12 oldal latin, egyszerű másolat, keltezetlen, korára tartalma utal. Az eredeti Jugoszláviában, l. Filmtár dob.

Text

„Aestimatio” Becslés: jobbágytelkek, kúria fából, postfunduália, szőlők, tized, malmok, erdők, becsértéke 4–5-6 %-os kamatbázison.
Boszilyevó:
Egésztelkes jobbágyok. Robot: heti 6 nap. Census. – Libertini: a dézsmát leszámítva mentesek és ezért fegyverrel szolgálnak. – Valachi: mentesek és ezért fegyverrel szolgálnak. – Félig romos vár, épületekkel. Curia lignea in forma italici operis exstructa! – Földesúri szántó, holdban. Földesúri rét, szekér szénában. Földesúri szőlők, kapásban. – A ius montanum jövedelme. A bordézsma hozama. A gabonadézsma hozama; vetés: búza, rozs, köles, tatárka, zab. A méhdézsma jövedelme. A juh- és báránydézsma jövedelme. A sertéstized hozama. – Földesúri erdők, holdban. – 6 kerekű földesúri malom és fűrészmalom jövedelme. Egy másik fűrészmalom hozama. – Az uradalmi személyzetet illető bérek és fizetések részletes felsorolása. – Az uradalom jövedelmeinek a 6 százalékos kulcs alapján számított tőkeértéke: 46.500 Ft és 33 krajcár.
Frangepán javak.
(Zágráb m.): Biszilyewo

Content provider