HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 039. - No. 058.

Date 1697. március 31.
Description

72 oldal német, eredeti.

Text

„Conscriptio”, melyet Paul Wibmer készített. Összeírás: subditusok neve, állataik, postfunduália: szántó, rét, szőlő, falvak művelt területe, keresztény és török földesúr, adó, puszta templomok.
Conscriptio bonorum in comitatu Zaladiensi, item Castri Ferrei item domini comitis de Battyan.
Telepesek név szerint. Sessio. Fiúk, lányok. – Lovak, tehenek, borjak, juhok, disznók, méhek. – Szőlő. Bevetett terület búzából, rozsból, árpából, zabból. – Ház nélküli zsellérek. – Lakott sessio 14, puszta 6. – Szántók nagysága 200 hold. – Tizedet adnak mindenből.
Neselly:
Telepesek név szerint, mint előbb, számuk 6. Szántók nagysága 100 hold, de csak a fele esik művelés alá. Censust fizetnek.
Teskant:
Telepesek név szerint. Szántók nagysága 150 hold, művelés alatt 41 hold. Lakott telep 9, puszta 6. Censust fizetnek. Tizedet adnak, de kilencedet nem.
Gibart:
Telepesek név szerint. Lakott telep 4 negyedes, puszta 1. Szántók nagysága 80 hold, művelés alatt csak 22. Tizedet fizetnek.
Apathfa:
Telepesek név szerint. Lakott telep 6 feles. Szántók nagysága 100 hold, művelés alatt 38. Censust fizetnek. A gabona után tizedet adnak.
Ispanko:
Telepesek név szerint. Telepesek száma 16. Puszta 8. Szántók nagysága 200 hold. Művelés alatt 95 hold. A gabona után tizedet adnak.
Szent Péter:
Telepesek név szerint. 20 lakott telep, 16 puszta hely. Szántók nagysága 200 hold, művelés alatt 110 hold. Erdő is 100 hold, épületfára jó. Censust fizetnek. Tizedet adnak.
Pangas:
Telepesek név szerint. Lakott telep 13, puszta hely 11. Szántók nagysága 140 hold, művelés alatt 43 hold. Erdeje csak tüzifára megfelelő. A gabona után tizedet adnak.
Nagy Rákos:
Telepesek név szerint. Lakott telep 12, pusztahely 8. Szántók nagysága 180 hold, művelés alatt 60 hold. Erdeje épületfára jó. Censust is, meg tizedet is fizetnek.
Pagus Kis Rákos:
Telepesek név szerint. Telepesek száma 14, puszta hely 4. Szántók nagysága 200 hold, művelés alatt 50 hold. Erdeje épületfára is megfelel. A gabona után tizedet fizetnek.
Kaierhas Kaponna:
Telepesek név szerint. Lakott telep 14, puszta hely 4. Szántók nagysága 200 hold, művelés alatt 85 hold. Malom 2. Erdő, melynek fele épületfára jó. Gabona után tized.
Saknyér:
Telepesek név szerint.
Szargaház:
Telepesek név szerint. Lakott telep 9, pusztahely 6. Szántók nagysága 50 hold, művelés alatt 25 hold. Erdő tüzifára. Tizedet fizetnek.
Szatta:
Telepesek név szerint. Lakott telep 5, puszta 2. Szántók nagysága 50 hold; művelés alatt 27 hold. Erdő épületfára. Malom. Tized a gabonából.
Kercza:
Telepesek név szerint. Lakott telep 29, puszta hely 24. Szántók nagysága 300 hold. Erdő 50 hold épület és tüziára. Malom.
Hodoss:
Telepesek név szerint. Lakott telep 18, puszta-hely 15. Szántók nagysága 200 hold, művelés alatt 105 hold. Erdő, épület- és tüzifára. Malom. A gabonából tized.
Sallafő:
Telepesek név szerint. Lakott telep 13, puszta hely 11. Szántók nagysága 140 hold, művelés alatt 60 hold. Kis erdő. A gabonából tized.
Körmend:
Telepesek név szerint. Lakott telep 15, puszta-hely 10. Szántók nagysága 200 hold, művelés alatt 98 hold. Censust és tizedet fizetnek.
Nagy Misztu:
Telepesek név szerint. Lakott telep 8, puszta-hely 6. Szántók nagysága 100 hold, művelés alatt 48 hold. Erdő. Tized a gabona után.
Kattafa:
Telepesek név szerint. 4 negyedes telek. Csak 3 év óta lakják.
Szentpéterfa:
Telepesek név szerint. Van 5 negyed telkes telepes. Szántói nagysága 60 hold, művelés alatt 25 hold. Censust fizetnek és tizedet adnak. Kilenced nincs.
Gerse:
Telepesek név szerint. 6 negyedes telek, 5 puszta hely. Szántók nagysága 100 hold; művelés alatt 40 hold. Erdő vegyes használatra 20 hold. Censust és tizedet fizetnek.
Döbörhegy:
Telepesek név szerint. 15 negyedtelkes telepes, 23 pusztahely. Szántók nagsága 170 hold; művelés alatt 70 hold. Erdő 25 hold.
Mihállfa:
Telepesek név szerint. 9 negyedtelkes telepes, 8 pusztahely. Szántók nagysága 100 hold; művelés alatt 39 hold. Erdő 20 hold. Census és tized.
Győrvár:
Telepesek név szerint. 18 negyed telekes telepes, 10 puszta hely. Szántók nagysága 150 hold, művelés alatt 102 hold. Erdő 20 hold. Census és tized.
Boldoghazzonfa:
Telepesek név szerint. 13 negyedtelkes telepes. Szántók nagysága 150 hold, művelés alatt 100 hold. Erdeje csak 10 hold.
Gőszfa:
Telepesek név szerint. 14 negyedtelkes telepes, 6 puszta házhely. Szántók nagysága 130 hold, művelés alatt 70 hold. Erdő 15 hold; épületfára is jó. Census, tized.
Kis Makfa:
Telepesek név szerint. 10 negyedtelkes telepes, 6 puszta házhely. Szántók nagysága 60 hold, művelés alatt 30 hold. Erdeje 8 hold. Tizedet adnak.
Hosszufalu:
Telepesek név szerint. 16 féltelkes telepes, 7 puszta házhely. Szántók nagysága 150 hold, művelés alatt 70 hold. Erdeje 15 hold.
Gád:
Telepesek név szerint. 15 féltelkes telepes, 6 puszta hely. Szántók nagysága 170 hold, művelés alatt 71 hold. Erdő 18 hold.
Persedek:
Telepesek név szerint. 28 negyedtelkes telepes, 12 puszta hely. Szántók nagysága 300 hold, művelés alatt 135 hold. Erdeje 20 hold.
Mindszenth:
Telepesek név szerint. 10 negyedtelkes telepes, puszta 4. Szántók nagysága 200 hold, művelés alatt 140. Erdeje 30 hold; épületfára is.
Batthyány javak. (Zala, Vas m.) (Őrség is!)
Andráshida Sárkány Gábor és mások. – Pagus Neselly Egerváry László és másik. – Pagus Teskant Sárkány Gábor és Zichy M. – Pagus Gibart Egerváry László – Pagus Apathfa Szombathelyi prépost
Őrségi uradalom falvai: Pagus Ispanko Batthiany Ferenc a zakanyi uradalomhoz. – Pagus Szent Péter Batthiány Ferenc a zakanyi uradalomhoz. – Pagus Pangas Batthiany Ferenc a zakanyi uradalomhoz. – Pagus Nagy Rákos Batthiány Ferenc a zákányi uradalomhoz. – Pagus Kis Rákos Batthiány Ferenc a zákányi uradalomhoz. – Pagus Kaierhas-Kaponna Batthiány Zsigmond a zákányi uradalomhoz. – Pagus Saknyér Batthiany Zsigmond és Kisfaludy György. – Pagus Szargaház Batthiány Zsigmond a zákányi uradalomhoz. – Pagus Szatta Batthiány Zsigmond a zákányi uradalomhoz. – Kercza Ányos Zsigmond és mások. – Samuracz – Bikula – Dávidháza – Hodoss Batthiány Zsigmond a zákányi uradalomhoz. – Kaparnak – Kodormány – Sallafő Batthiány Zsigmond
Felső-Lendvai uradalom: Körmend Sibrik Sándor és a vasvári kolostor – Hőgy – Hád – Szarvaskend – Nagy Misztu Sibrik Ferenc – Kattafa Festetich Pál – Szentpéterfa Festetich Pál – Gerse vasvári pálosok, Festetich Pál – Döbörhegy = Döröczke Nádasdy László és Boldizsár – Mihállfa vasvári pálosok – Győrvár vasvári pálosok – Boldoghazzonfa vasvári pálosok – Gőszfa Egervári uradalom – Kis Makfa vasvári domonkosok
A sárvári uradalom falvai: Hosszufalu Kéri János – Gád, Vas megye Káldi Péter – Persedek Csorom János – Mindszenth Szegedi Pál, vasvári káptalan
Conscription (német nyelvű másodpéldány) a Batthianyiak kanisai javairól. Csak a nevek: Sallafe – Sz. Péter – Ispanko – Pangas – Kis Rákos – Nagy Rákos – Satta – Kápolna – Shangahát – Bayháza – Gerza – Somoruz – Bikallya – Hodos – Kotormán – Skakovecz

Content provider