HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 039. - No. 055.

Date 17. század vége
Description

4 old. lat. egyszerű másolat, keltezetlen, korára tartalma utal

Text

„Conscriptio”
Összeírás: subditusok neve, állataik, kúria és postfunduáliája.
Berzeviczi Pál javai.
(Sáros m.)

Content provider