HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 039. - No. 050.

Date 1684. szeptember 16.
Description

6 old. latin, egyszerű másolat

Text

„Consignatio et Confiscatio”
Összeírás: kúria fából, allódiális vetés, subditusok név szerint, állataik, úrbéres szolgáltatásaik.
Berzeviczi Zsigmond javainak az összeírása.
Oppidum Berzevicze:
Kőből való ház. – Gyümölcsös kert. – Zsellérek név szerint. – Szántók 3 calcaturaban, capacitásuk. – Ősziek és tavasziak vetése. – Rétek hozadéka.
Stelybak:
Csak telepesek és zsellérek említése.
Ifj. Berzeviczi János javainak az összeírása.
Dravecz:
Kőből való ház. – Gyümölcsös kert. – Komlós kert. – Káposztás kert. – Őszi és tavaszi vetés: ennek a nagysága. – Szántók 3 calcaturaban, kapacitásuk. – Rétek hozadéka. – Malom 1 kőre; közös B. Zsigmonddal. – Igás és gyalog robot.
Polonna:
Telepesek név szerint, 2 egész, 4 féltelek. – Tizedet adnak minden termésből. – Igás és gyalog robot.
Oppidum Berzevicze:
A zsellérek név szerint, köztük opifices: artificio suo – serviunt
Berzeviczi Zsigmond javai:
Dravecz:
Nemesi curia fából. – Két gyümölcsös kert. – Káposztás kert. – Komlós kert. – Őszi és tavaszi vetés mennyisége. – Szántói 3 calcaturaban, kapacitásuk.
Polonna (mint Dravecznél):
Rét hozadéka – Tizedet adnak a gabonából és a bárányokból – Szolgáltatásuk évenként 10 tojás, húsvétkor kappan. – Fonással is tartoznak, wlgo Stök.
Berzeviczy birtokok.
(Szepes m.): Berzevicze – Stelybak – Polonna – Dravecz

Content provider