HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 039. - No. 046.

Date 1682. február 18.
Description

4 old. latin, egyszerű másolat

Text

„Aestimatio”, melyet a Szepesi Kamara számvevősége készített
Becslés: subditusok száma, úrbéres és allódiális bevételek becsértéke.
Gáva:
Egész telek 8. – Pusztahely 4. – Libertinus 4. – Nemesi curia, de elhagyatott. – Vetésterület. – Rétek hozadéka.
Berczel:
Egész telek 1. – Pusztahely 2. – Libertinus 1. – Allodialis szántók kapacitása. Paszab: Egész telek 1. – Pusztahely 2.
Buly:
Pusztahely 1.
Szabolcs:
Pusztahely 1.
Pazdich:
Nemesi curia. – Szántók kapacitása. – Rétek hozadéka
Mocsár:
Egész telek 1. – Fél telek 2.
Somogy:
Pusztahely 1.
Krasznocz:
Pusztahely 1.
Duplin:
Soltész és annak a censusa. – Allódium. – Csűr – Istállók – Az allódiumhoz tartozó szántók, kapacitásuk.
Viszlava:
Rétek hozadéka – Telepesek csak sessiok nagysága szerint adva. – Görög szert. pap censusa.
Potocska:
Soltész és annak a censusa. – Görög szert, pap census.
Bene:
Nemesi curia – Ehhez tartozó szántók, kapacitás. – Rétek hozadéka. – Telepesek sessiok szerint.
Fancsika:
Nemesi curia – Ehhez tartozó szántók és rétek. – Telepesek csak sessiok szerint.
Ebben és a következőkben csak a sessiok jelezve szám és nagyság szerint.
Bessenyey birtok.
(Zabolch m.): Gáva – Berczel – Paszab – Buly – Szabolcs
Rakoczy birotk.
(Zemplén m.): Pazdich – Mocsár – Somogy – Krasznocz
Stephani condam Baxa:
(Zemplén m.): In Duplin – In Viszlava – Potocska
Johannis Egressy:
(Bars m.): Bene – Kovaszo – Begany
(Ugocsa m.): Fancsika – Karaczfalva – Keresztur – Egres

Content provider