HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 039. - No. 040.

Date 1681. július 14.
Description

2 old. latin, egyszerű másolat, 2 pld.

Text

„Aestimatio”
Becslés: kastély és postfunduália, malmok, jobbágytelkek.
Bocsko:
Kastély fallal övezve, régi épület, műveletlen 3 gyümölcsöskerttel, csűrrel, allódiummal, istállóval, értéke. – Kastélyhoz tartozó földek különböző falvakban, befogadóképességük, egyik része termékenyebb, másik elhagyottabb helyen fekszik, terméketlenebb, a rebellisek miatt semmi allódiális állatot nem őriztek meg, értékük. – Szőlők a bacskovi hegyen, elég nagy, de a hideg oldalon feküsznek, értékük. – Három malom, mindegyik 2 köves, gabona jövedelmük esős időben, molnárok szolgáltatásával együtt (nem részletezi) értékük. – Fél telkek, értékük, más fél telkeknél a jobbágyoknak nincs jószáguk, értékük. – Elhagyott fél és zsellértelkek.
Gálszécs:
Öt mesterember, évi árendát adnak, értéke.
Gerenda:
Hitvány szőlők a gálszécsi hegyen – Erdeje most makkoltatásra nincs, csak fajzásra.
Összérték: 19.471 ft.
Bacskoi kastélyhoz tartozó falvak.
(Zemplén m.): Bacskov – Galszecz – Kereplye – Zebegnye – Tolna – Derge – Albin – Kohany – Tranoka – Gerenda

Content provider