HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 039. - No. 036.

Date 1690. március 5.
Description

3 old. latin, eredeti.

Text

„Conscriptio”, melyet Stöwel Mihály készített.
Összeírás: subditusok neve, állataik, úrbéres szolgáltatásaik.
Birtoktörténeti adatok, birtokosok neve.
Szentmihály:
Jobbágyok névvel, fiak – Állatállományuk: lovak, ökrök, tehenek, juhok disznók. – Telkük nagysága – Vendégfogadó kocsmával nemesi telken, lakója neve, állatállománya. – Földet földesúr tetszése szerint műveli, más szolgáltatásokat conventioja szerint. – Malom reparálásra szorul, 3 köves, ha javítanák, 4 követ lehetne állítani. – Kender és kásatörő. – Molnár neve, három hete jött, jövedelem kétharmada fiscusé, egy a molnáré. – Két hízót találtak, lefoglalták a fiscus részére.
Kissáros:
Szántók 3 nyomásban, befogadóképességük – Rétek, szénahozamuk – Almáskert
Birtokosok: Fejérpataky Ádám.
(Sáros m.): Szent Mihály – Osztro Pataka – Usz falva – Kis Sááros

Content provider