HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 039. - No. 035.

Date 1727. július 10. Pest
Description

20 old. latin, eredeti.

Text

„Conscriptio”, melyet Rudnyánszky József készített.
Összeírás: subditusok neve, állataik, szőlő.
Falvanként feltünteti a birtokosok portioit, azok nevével.
Bod:
Jobbágyok névvel, szántóföldjük, rétük – Állatállományuk: Lovak, ökrök, tehenek, borjak, juhok, kecskék, disznók. – Fiaik – Feltünteti még a méheket, szőlőbarázdákat, üstöket, de senkinek sincs. – Szántók 2 nyomásra, nem arányosan vannak felosztva. – Csekély erdő tűzifára – Kuriális falu, ezért földesúrnak sem tizedet, sem kilencedet nem adnak. – Kocsma jövedelme – Robotot nem teljesítenek, mert (pénz) censust fizetnek. – Rétek nagysága kaszásokban – Legelője alig elég a szükségesre
Baby:
Nagysága – Szántók 1 nyomásban, befogadóképességük, bodiak művelik meg, tizedet adnak ért, árpát, búzát, szapukban, zabot, tönkölyt nem vetnek. – Rétek, szénahozamuk – Legelője nincs – Bodiak árendát fizetnek a használatért
Kompoth:
Szántók 2 nyomásban – Erdő csak tűzifára – Rétek, nagyságuk kaszásokban – Legelő, legeltethető állatok
Tarnocza:
Nagysága – Szántók 2 nyomásban, befogadóképességük. – Régek, szénahozamuk, tartható állatok – Földjét detkiek művelik meg, tizedet adnak búzából, árpából. – Ha idegen barmokat hajtanak ide, fizetnek értük
Hallaszy:
Szántók 2 nyomásban, kivéve 3 jobbágyot – Rétje csak a telkeken, a közös ki van vágva – Erdő csak tűzifára – Legelő, legeltethető állatok – Gabonából, borból kilencedet adnak – Censust fizetnek, de nem egyforma összeget, ezenkívül más naturáliákat is adnak (nem részletezi).
(Heves m.): Bod – Baby – Compoth – Tarnocza – Halászy

Content provider