HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 039. - No. 032.

Date 17. század vége
Description

2 old. latin, töredék, keltezetlen, korára tartalma utal

Text

Összeírás: subditusok név szerint, teleknagyság.
Fragmentum conscriptionis
Egy folióból áll, telkeket írja össze névvel, nagyságukat tünteti fel. – Elhagyott telkeket is felsorolja, többnyire névvel – Van néhány felégetett is – Végén összegezi a lakott és elhagyott telkeket. – Szerzett curialis telkek – Rutén és református papi telkek
(Zemplén m.): Bodzas Ujlak

Content provider