HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 039. - No. 031.

Date 1689. december 16. Zsolna
Description

48 old. latin, egyszerű másolat

Text

Összeírás: allódiális javak, állatok, gabona, épületek.
Készítette: Permay András
Birtoktörténeti adatok, régi birtokosok nevével.
Lietova:
Allódiális állatok: tehenek, öreg bika, disznók, tyúkok, kakasok, ludak. – Allodiátor vajat, tojásokat, tyúkokat, kappanokat, tojásokat ad földesúri konyhára. – Sajtért fizet. – Ezévi lúdszaporulat – Talált gabonamennyiség: búza, rozs, árpa, kétszeres (árpa), zab, hajdina, kétszeres köblök. – Vetésre kivett kerecek egyenként felsorolva – Komló köblök – Széna mennyiség szekérben mérve – Allódiális ház, leírása – Kamrában allodiater tejterméket, konyhakerti növényeket tárol. – Istállók – Földek elég bőven, befogadóképességük – Ez évben bevetett őszi és tavaszi gabona, hajdina, kender, len, köles korecek. – Egy eke és más kisebb, igás ökrökhöz szükséges szerszámok.
Podherie:
Jobbágyok névvel, telkük neve – Bor szállításért, sörmérés helyett fizetnek. – Jószággal és szekérrel robotolnak, gyalog is. – Egyik allódiális telket Medniansky úr használja, a tulajdonos földesúr beleegyezésével, fizet utána, s egy ekével szolgál szükség idején. – Jobbágyok közül egyesek kisebb ajándékokat, mint tyúkok, ludak, tojásokat adnak; mások tizedet adnak juhból és méhből.
Swina:
Birtoktörténeti adatok
Banfalva:
Halászóhely – Malom, hozama, megoszlása tulajdonosok közt – Molnár sertéshízlalásért fizet, ácsmunkával szolgál, amennyi és ahol szükséges. – Lucskán és Liehován ugyanígy – A vár tulajdonjogi felosztása
Vagh Besztercze:
Vám és kocsma jövedelme 5 birtokos közt oszlik meg – Kúria, leírása, berendezése – Mellette allódium – Nagyobb és kisebb istállók, jószágoknak, disznóknak, ludaknak. – Állatok: tehenek, borjak, öreg bikák, ez évi szaporulat. Tyúkok, ludak, pulykák, kacsák, disznók. Év vége felé adja be a majorgazda a szaporulatot. – Csűrökben a tized: búza, rozs, árpa, zab, hajdina, kenderkévék. – Serfőző, kis komlóskert – Szállítható csűr – A szérűn egy leláncolt lábú sas – Kúriához tartozó szántók, befogadóképességük jó megmunkálás esetén. – Rétek elég bővek – Malom 1 kőre, jövedelme kétszeresből, molnár 2 disznót hízlal, tiszta búzát ad, ácsmunkát végez, ahogy parancsolják. – Halat és rákot halászhatni folyójában – Erdő tilalmas
Balassa család, Hölgyi Gáspár birtokai. Lietavai uradalom.
(Trencsén m.): Lietova – Podheria – Swina – Babkov – Lietavka – Lucska – Sztrazev – Banfalva – Becsin – Pedhradje – Prazno – Styavnik – Rassov – Plevnik – Vazna-Tepla – Marikova – Kliescsina – Zaszkolie – Vagh Besztercze – Ladnicze – Kesztelecz – Facskow – Hattne – Prazne – Podwaczicz – Sztercsen

Content provider