HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 039. - No. 026 / c.

Date 18. század eleje
Description

20 old. latin, egyszerű másolat, keltezetlen, korára tartalma utal

Text

Összeírás: telkek száma, úrbéres szolgáltatás, allódiális javak.
Regécz:
Vár, romos, helyreállítása nem remélhető.
Tállya:
Város a hegy alatt, elegendő és termékeny földje van, jó szőlőhegye, erdők tűzifára és legeltetésre. – Telkek szabad és kivettek, taxát fizetők, jobbágyok által műveltek, elhagyottak. – Telek nagysága köblökben (irtásokat kivéve) rétje nagysága szénahozamban. – Egy ekét adnak földesúr szolgálatára, akinek nincs ökre, és a zsellérek is kézimunkát végeznek a tiszt rendelése szerint, rendszerint heti két napot. – Kilenced búzából, árpából, zabból, befolyt köblök – Pázsittized disznókból, pénzhozama. – Tavaszi vetésből (amit kaszálni lehet) tizedet nem adnak, minden kazlat 4 denáron megváltanak, hozama. – Hegyből borkilenced, hozama – Hegyjog jövedelem – Taxások censusa pénzben – Földesúr sajátja: kúria kőből, nagyon javításra szorul, leírása. – Hozzátartozó présház, egyik szobájában szerszámok – Földből ásott pince – A hegyen egy lerombolt pince – Allódiális szántók 2 nyomásra, befogadóképességük – Allódiális rét, árvizek elpusztították, szénahozama – Allódiális szőlők, hozamuk, némelyik zálogban – Két kocsma, indkettő kőpincés, ez évben kimért bor, sör, pálinka. – Évi bére pénzben – Mészáros fél mázsa faggyút, vagy pénzt ad. – Varga egy pár bocskorral váltja meg munkáját – Két mészárszék, bérük – Serfőző, bére – Malom 3 kőre, búzajövedelme – „Ászokvám”, idegenek fizetik, minden hordó bor után 24 denárt, összege. – A város határai.
Rátka:
Allódiális szántók, befogadóképességük – Kocsma, földesúr borából 25 hordót tartoznak évente kimérni
Szántó:
Allódiális szántók 3 nyomásra, befogadóképességük – Rétek, szénahozamuk – Allódiális szőlők, hozamuk – Hegyjog jövedelme – Szabad és tiltott erdők, hízlalható disznók.
Fony:
Földje, erdeje elegendő, épület és tűzifára, legeltetésre. – Szántók 3 nyomásban, befogadóképességük – Rétek, szénahozamuk – Irtásföldek – Vetés idején heti 3 napot szántanak, azonkívül kézimunkát végeznek. – Szt. Mártonkor censust fizetnek: pénzt, vágómarhát, mézet, vajat, másfél őzet, négy nyulat; azonkívül telkenként a 3 nagy ünnepre 6 tyúkot, 3 ludat, 30 tojást adnak, vagy megváltják. – Minden évben újbort adnak – Kádár földesúr fájából 50 hordót tartozik készíteni. – Fajzásért szomszédos falvak zabot vagy pénzt adnak, (felsorolja őket). Két kúria, leírásuk, allódium fából, leírása, tartható jószágok. – Allódiális földek 3 nyomásban, befogadóképességük – Rétek, szénahozamuk – Szőlők, hozamuk, jobbágyok művelik meg, amíg ezt művelik, más munka alól mentesek. – Malom egy kőre, hozama – Makkos erdők, hízlalható disznók, másik 6 erdőben makkéréskor földesúrnak sertéstizedet adnak. – Vadászat (szomszédos, név szerint felsorolt falvakban is) tilos, nehogy prémet adjanak el idegeneknek; medve, farkas, nyest és rókaőröket kötelesek beszolgáltatni földesúrnak.
Felsőnovay:
Makkos erdő
Regéczke:
Allódiális szántók 2 nyomásra, befogadóképességük. – Üveggyártó műhely, jövedelme pénzben, edényekben – Makkos erdő, idegenek fizetnek tizedet, urasági erdő, szabad fajzás, makkoltatás, legeltetés, évi 1000 karót adnak érte földesúrnak. – Tilalmas erdőkben fajzás 12 ft. büntetés terhe alatt tilos. – Pisztrángos folyó, tilalmas
Mogyoroska:
Allódiális rétek, hozamuk – Makkos erdő, hízlalható disznók, csak idegenek adnak tizedet.
Komloska:
Erdő, inkább épületfára mint makkoltatásra, tilalmas – Nyolc másik erdő közös, csak idegenek fizetnek tizedet – Patak, halászata tilos
Basko:
Malom egy kőre – Erdők közösek és tilalmasak
Horvathi:
Allódiális szántók, befogadóképességük – Szőlő, hozama – Malom két kőre, hozama, fűrészmalom – Tilalmas és szabad erdők, hízlalható disznók
Uradalomhoz tartozó nyolc cigány, mesterségükkel szolgálnak.
Bírság mindenütt földesúré.
Az uradalomtól elidegenített falvak
Regéczi uradalom.
(Abaúj, Zemplén m.): Regécz – Thalya – Szántó – Fony – Regéczke – Mogyoroska – Komloska – Horvathy – Basko – Legyes Bénye

Content provider