HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 039. - No. 026 / a.

Date 1712
Description

46 old. latin, eredeti. + 2 pld. másolat

Text

„Conscriptio”, melyet Peklyanszky János készített.
Összeírás: subditusok neve, taxa, szőlők, allódiális szántó, kaszáló, földesúri regáliák, kilenced.
Tallya:
Jobbágyok névvel, telkük nagysága – Évi taxájuk egyenként – Elhagyott telkek névvel – Allódiális szőlők, nagyságuk barázdában, termésük közepes és jó időben. – Borkilenced hozama – Hegy árenda hozama – Kimért borból befolyó pénzjövedelem – Seprő nagysága, jövedelme – 34 hordó kimért „vinum sublimatum” hozama – Két mészárszék évi bére – Földadó jövedelme – Malom 3 kőre kétszeresből jövedelme – Kilenced és tized jövedelme gabonából és kétszeresből – Allódiális szántók, befogadóképességük – Allódiális rétek, szénahozamuk. – Urasági ház kőből, a plébániával szemben, 2 telken épület, négyszögletes szérűvel, ez elég nagy, leírása. – Végén istállók, kőből. – Konyhakert
Rátka:
Allódiális földek, az elhagyott jobbágyföldekkel együtt, befogadóképességük. – Kőbánya, egy öl kőért 12 denárt szoktak fizetni – Cserjése tilalmas
Legyesbénye:
Emberemlékezet óta elhagyott, 3 vagy 4 telekből áll – Allódiális rét, szénahozama jó időben, termését egykor felosztották, most senki sem használja.
Marciafalva:
Allódiális szőlő – Borkilenced jövedelme – 2 hordó vinum sublimatum hozama – Elhagyott allódium – Allódiális rétek, hozamuk – Tizedet adnak minden terményből – Makkos erdő, hízlalható disznók, mindegyik után négy denárt fizetnek, „qui census vecatur”, Pázsit pénz, alig hoz valamit. – Malom 2 kőre, jövedelme kétszeresben. – Halászat tilalmas – Vám, ez évi jövedelme
Fony:
Szt. Mártonkor fizetnek censust: pénzt, a konyhára minden telek után tyúkokat, tojásokat, vajat; őzek, nyulak helyett fizetnek. – Báránytizedből 2 bárány – Szőlők, hozamuk – Erdők, hízlalható disznók, fizetnek utánuk. – Fajzásra alkalmas erdők, idegenek zabot adnak érte – Két allódium 5 telekből áll, fából épült, hozzátartozó szántók 3 nyomásban, befogadóképességük – Káposztáskert, pajtáskert csűrrel – Serfőző kőből
Regéczke:
Allódiális szántók, befogadóképességük – Rétek, szénahozamuk – Patak pisztrángos, tilalmas – Üveggyártó műhely, hozama, kristály tányérok és ablakok
Basko:
Erdők, hízlalható disznók, tizedet adnak belőle – Patak tilalmas
A végén kivonatban adja az egyes tételeket.
(Abaúj, Zemplén m.:) Regéczi uradalom: Tallya – Rátka – Legyes Bénye – Szántó – Marczinfalva – Fony – Regéczke – Mogyoroska – Basko – Komloska – Horvathi – Felső Novay

Content provider