HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 039. - No. 010.

Date 1672. március 15.
Description

12 old. latin, egyszerű másolat

Text

Összeírás: subditusok neve, állataik, postfunduália, vetés, úrbéres szolgáltatás, allódiális javak.
Rosály:
lakosok, név szerint, fiúgyermekek név és kor szerint – állatállomány: ökör, ló, tehén, borjú, sertés, juh, méh – sessiók – vetésterület – bevetett terület – deserták – készpénz census + tyúk – sertések után készpénz – makkoltatásért készpénz – robot a földesúr kívánsága szerint – földesúri szántók és rétek
Tiszabereg:
földesúri allódium – szántók és rétek – szárnyasok – méh állomány
Várallya:
szőlők – karókat és vesszőket kell szolgáltatni – terméshozam
Komjáth:
sertés tized, 10 alatt készpénz
Nagyar:
földesúri malom, földesúri allódium, szántók, rétek
Matósc:
mesterséggel szolgálók: szabó, csapó, csizmadia
Tunyog:
nemesek
Nabrád:
földesúri allódium
Gyulaffy László birtokai.
(Szatmár m.): Rosály – Tiszaberek – Csaholcz – Kyss Namény – Méh Telek – Nagy Hodoss – Garbocz – Fekete Patak – Adorján – Berend – Várallya szőlők – Nagy Palad – Komjáth – Felső Karaszlo – Nagyar – Tiszabecs – Matocs – Nabrád – Gyarmath – Tunyogh

Content provider