HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 039. - No. 006.

Date 1689. december 10.
Description

4 old. latin, egyszerű másolat

Text

„Conscriptio”, melyet a Szepesi Kamara prefektúrája készített.
Összeírás: subditusok száma, allódiális szántó, kaszáló, malom, szőlő.
Minden helységnél: lakott és lakatlan sessiók – zsellérszállások
Krivostyán:
szőlők
Vajnatina:
nemesi fundus – földesúri szántók – malom – makkerdő
Sztara:
földesúri szántók és rétek 3 nyomásban
Hunkocz:
allodiális földek
Konyász:
szőlők hozama
Prikopa:
malom
Koromlya:
szőlők termése
Vinna:
vár, gazdasági épületek, pincék
Néhai Sztáray Ferenc birtokai.
(Zemplén, Ung m.): Felső Ribnicze – Poruba – Tiba – Krivostyán szőlő – Sztara – Oreska – Tharnya – Vajnatina – Poroszlo – Szobrancz – Hunkocz – Konyász – Csertész-Gertész – Prikopa – Porupka – Koromlya – Poruba – Ribnicze – Remethe – Vinna vár

Content provider