HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 038. - No. 078.

Date 1719. február 10.
Description

83 oldal latin, eredeti

Text

”Conscriptio”, melyet Ujváry József a pécsi harmincados exactora készített. Összeírás: a pusztákon művelt terület, falvakon: subditusok neve, úrbéres szolgáltatásaik, allódiális és egyéb földesúri bevételek.
Korpád:
Helesfaiak művelik meg, kilenced jövedelme, értéke. – Szántók holdakban. Telkek nem számolhatók, emberemlékezet óta nincs itt épület. Rétek, nagyságuk, kaszásokban, cenzusa. Makkos erdők, hízlalható disznók, utánuk fizetendő pénz összege. Erdőben való legeltetésért helesfaiak fizetnek.
Radkócza:
Helesfaiak művelik meg, búza kilenced, értéke. Erdő, hízlalható disznók, erdei legeltetés hozama. Elhagyott hely.
Bikesd:
Szántók, helesfaiak műveli, búza kilenced, értéke. Rétek, utána való cenzus. Makkos erdő nincs, csak tűzifára. Erdőben való legeltetésért cenzus.
Szt. Damján:
Cserdiek és helosfaiak művelik, szántók kilenced jövedelme, értéke. Szőlőhegy, mivel újra ültetés, bor kilencede csekély, értéke. Makkos erdő, hízlalható disznók, értéke, legeltetés jövedelme.
Szt. Lélek:
Lakatlan, dinnyeberkiek művelik meg, szántók. Erdőkből irtásföldek, búza kilenced, értéke. Rétek, nagyságuk, kaszásokban, szénahozamuk, értékük. Makkos erdő, hízlalható disznók, jövedelme, legeltetés jövedelme.
Ibafa:
Dinnyeberkiek művelik. Szántók. Gabona, árpa, zabkilenced. Telkekre nem emlékeznek. Irtásrétek, cenzusuk. Kis makkos erdő, hízlalható disznók, értéke.
Hertelend:
Szántói, telkei nincsenek. Rétek, nagyságuk, cenzusuk. Makkos erdők, hízlalható disznók, jövedelme. Fenyőfákban bővelkedik, szigetváriak, pécsiek, szomszéd falvak lakói szabadon vágják és szállítják kis hányadért. Jó őrizet esetén várható jövedelem.
Liki:
Műveletlen praedium, szántói nincsenek, telkeit nem tudni. Mis makkos erdő, hízlalható disznók, jövedelme.
Bakecze:
Farkasfalviakkal közösen művelik meg. Vallomásuk szerint régen csak 3 egész telek volt, ebből lett 9 negyed telek. Jobbágyok névvel. Farkasfán is annyi volt, ennek jobbágyai. Árendájuk összege. Négy szekeret, ugyanannyi ökörigát tudnak állítani évi 6 napot dolgoznak a földesúrnak, értéke. 2 hízott disznót adnak természetben vagy pénzben. Bor kilence hozama. Kilenced: búza, zab, tatárka (itt árpa nem terem meg), törökbúza, káposzta, kender, lenből, méhekből és malacokból, jövedelmük egyenként. Tized bérbeadásából, szárnyasokból, serfőzőből nincs nyereség, serfőzőt állítani nem érdemes, a bor bősége miatt. Kocsma évi hozama. Allódiális állatok nincsenek. Makkos erdők, hízlalható disznók, jövedelme. Malom farkasfai földön, utána fizetett taxa. Szántók, rétek, szőlők, allódium nincsenek. Elhagyott telkek régi összeírás szerint, jövedelmük, a lakosok vallják, hogy sohasem vetették össze a község előtt azt az összeírást, nem volt elhagyott telek.
Almás:
Földje nincs, telkeinek helye egyáltalán nem látszik. Rétek, szénahozamuk, jövedelmük. Erdő, hízlalható disznók, jövedelmük, legeltetés jövedelme. Faizás jövedelme.
Pápránkövesd:
Bakóczaiak használják, megművelt földek holdakban, ennek háromévenkénti kilenced jövedelme, a föld terméketlensége miatt minden évben nem vethető. Telkeket a régen történt elnéptelenedés miatt nem tudni. Rétek, szénahozamuk, jövedelmük. Erdejében csekély makk terem, fenyő, nyár, bükk, és más gyümölcstelen fák vannak benne, hízlalható disznók, hozamuk, legeltetés hozama.
Tamás:
Öt egész telkes lakja már hatodik éve. 1718-as összeírás még praediumnak tünteti fel. Jobbágyok névvel. Házzal rendelkező jövevények névvel, más tulajdonuk nincs. Árendájuk pénzben. Évi 12 napi robot szekérrel, értéke. Ugyanannyi gyalognapszám, értéke. Egy hízott disznót adnak természetben vagy pénzben. Kilenced köblökben: búza, árpa, zab, tatárka, kukorica, kender és lenből; hozamuk egyenként. Méh és sertés kilenced hozama. Erdőben hízlalható disznók hozama. Malomcenzus. Elhagyott telkek, kertek, szőlők, erdők, irtásokból jövedelem nincs. Újonnan jötteknek 3 évi mentességük van, 6 napi szekér vagy gyalogrobotjuk van, értéke. A hízott disznót közösen adják a régiekkel.
Kánn:
Helesfai, barkóczai, bisztriczeiek művelik meg, megmunkált földjei holdakban. Kilenced jövedelme: búza, zab, tatárka, kukorica köblök. Rétek, szénahozamuk, jövedelmük. Makkos erdő, hízlalható disznók, hozama. Legeltetés hozama.
Szt. György:
Tavalyi összeírás a possessiók közé sorolja 3 lakott és 5 elhagyott telekkel, jóllehet, lakatlan volt. Földjét tamásiak használják, gabona, zab, hajdina, kukorica kilence köblökben, hozamuk egyenként. Rétek, szénahozamuk. Makkos erdő, hízlalható disznók, hozama, legeltetés hozama. Szőlőhegy, borhozama. Egész telkek.
Szt. Márton, Pityoka, Szénási, Szágy:
Csak erdeik vannak, hízlalható disznók, hozamuk, legeltetés, faizás hozama.
Jenő:
Pálosok birtokának van kijelölve. Egész telkek. Jobbágyok névvel. Évi árenda. Szekérrobotot, mivel csak 4 ökör és 2 lovuk van, 9 napot tudnak teljesíteni, gyalogrobotot 30 napot. Egy hízott disznót adnak természetben vagy pénzben. Kilenced mint előbb. Erdő, hízlalható disznók, hozamuk.
Gyümölcsin:
Három jobbágy névvel, szolgáltatásuk mint előbb. Erdő disznók hízlalására, hozama.
Mindszent:
Telkek. Jobbágyok névvel, szolgáltatásuk mint előbb. Kocsma jövedelme. Malom, cenzusa. Erdő hízlalható disznók hozama.
Egyedfa:
Földjét mindszenti, bakóczayi, bisztriczeiek használják. Rétek, szénahozamuk. Csekély makkos erdő, hízlalható disznók, hozamuk. Legeltetés hozama.
Szatina:
Telkek. Jobbágyok névvel. Erdők, hízlalható disznók, hozama csekély, bükk és szilfákból áll. Malom egy kőre, cenzusa.
Malmas:
Telkek. Jobbágyok névvel. Egy telket nemesek művelnek, nevük, sem kilencedet, sem robotot nem adnak. Makkos erdő, disznók hízlalására, hozama.
Godisa, Sarándok:
Földjeiket szomszédok művelik. Makkos erdők disznók hízlalására, jövedelme. Legeltetés jövedelme.
Bisztricza:
Telkek. Jobbágyok névvel, Makkoltatás jövedelme.
Lesznicze:
Földjeit szomszédok művelik. Makkos erdők, hízlalható disznók, hozamuk. Legeltetés jövedelme.
Szt. Katalin:
Telkek. Jobbágyok névvel. Makkos erdők, hízlalható disznók, hozamuk.
Ökörvölgye, Hetmén, Hetfehell, Kéthell, Oroszló, Felső Varga:
Földjaiket részben szomszédok művelik. Erdeik disznók hízlalására, hozamuk. Legeltetés hozama. Felsővargát csak 3 évenként lehet vetni.
Tolnai határ mellett fekvő falvak:
Mágocs:
1718-ban népesült be különböző helyekről beköltözöttekkel. Jobbágyok névvel. Évi 48 napot dolgoznak igával, gyalognapszám évi 120 nap. Két hízott disznót adnak természetben vagy pénzben. Kilenced: gabona, árpa, zab, tatárka, kukoricából, káposztából, kendertől, méhekből, malacokból, jövedelmük egyenként. Kocsma hozam kevés. Mészárszékhely. Makkoltatható disznók, jövedelmük.
Györgye:
Egykor pálosoké volt, földjét minden 3 évben vethetni. Rétek, szénahozamuk, jövedelmük. Erdők disznók hízlalására, jövedelmük. Malomhely. Legeltetés cenzusa.
Hoszuszó:
Magocsiak művelik. Erdeje csak tűzifára.
Ráczhajmás:
Telkek. Jobbágyok névvel. Puszta szőlő, Búza, zab, árpa kilencedből nem várható jövedelem. Nagy makkos erdő, hízlalható disznók, hozama. Két elhagyott malomhely, épület csak nehezen vagy sehogy sem emelhető rájuk a lakosok megfogyatkozása miatt.
Marócz:
Telkek. Jobbágyok névvel. Erdő disznók hízlalására, hozama. Csekély malomhely, sem jövedelmet nem várhatni, sem építeni nem érdemes a víz csekélysége miatt.
Bikall:
Földjét szomszédok művelik. Rétek szénahozama. Elhagyott malomhely. Makkos erdő, hízlalható disznók, hozama. Legeltetés hozama.
Köbli:
Földjét mások használják. Csekély rétek, szénahozamuk. Legeltetésért cenzus. Makkos erdő, hozama.
Semberek:
Régen népes volt, istállókkal, épületekkel. Jobbágyok névvel. Kocsma Szt. Györgytől Mihályig jövedelmez. Mészárszékből, mivel a rácok borsót és babot esznek, nem húst, fagyasztanak, alig várható jövedelme.
Doboka:
Földjét semberekiek művelik. Rétek nagysága, szénahozama, jövedelme. Makos erdő csekély, 20 disznó is alig hízlalható, cenzusa nem értékelhető.
Dárr:
Földjét semberekiek művelik, kilencede csekély, mert jobbára legelőnek használják, hozama. Kaszálók szénahozama. Malom, cenzusa. Másik lerombolt malom, cenzusa nincs, a hely nem alkalmas malomnak. Makkos erdők, hízlalható disznók, jövedelmük.
Czelna:
Földjét iványiak használják. Rétek, szénahozamuk, jövedelmük. Erdeje nyárfából, fiatal fenyőkből áll, jövedelme nincs.
Iványi:
Telkek, jobbágyok névvel. Makkos erdő, hízlalható disznók, jövedelme.
Modrácz:
Makkos erdő disznók hízlalására, jövedelme.
Bogád:
Telkek. Jobbágyok névvel. Makkos erdő disznók hízlalására, jövedelme.
Mogyorosd:
Szt. Mártoniak művelik a földjét. Makkos erdő disznók hízlalására, jövedelme. Faizás, főleg a siklósiaktól, kiknek tűzifájuk leginkább itt van, jövedelme. Legeltetés jövedelme.
Szt. Márton:
Jobbágyok névvel. Makkos erdő disznók hízlalására, jövedelme. Két halászó hely, egyik hálóval, másik varsával, halászható legjobban. Halhozamuk, jövedelmük.
Gyürüsd:
Földjét szomszédok művelik. Elhagyott telkek. Kaszálók, szénahozamuk, jövedelmük.
Semenye:
Telkek. Jobbágyok névvel, Malomcenzus. Elhagyott malomhely, egy kövű malom könnyen építhető lenne, várható évi hozama. Allódiális rétek.
Görcsény:
Pécsiek használják a földjeit. Puszta malomhely, nem tudni ide, vagy üszögi majorhoz tartozik-e. Rétek, szénahozamuk, jövedelmük.
Látrán:
Földjeit pécsiek használják. Rétek, szénahozamuk. Legeltetés jövedelme.
Kis Haimás:
Kúriális hely, pécsiek használják a földjeit. Rétek, szénahozamuk, jövedelmük. Legeltetés jövedelme.
Az összes falvakban nincsen egyetlen allódium sem; egyetlen helyen ír allódiális rétről. Gyakran kiemeli, hogy allódiális állatok nincsenek, néhol allódiumot is megemlíti, hogy az sincs. A végén birtokosok szerint sorolja fel a falvakat.
Fiskális birtok.
(Baranya m.): Korpád (praedium) – Helesfa – Radkócz (praedium) – Bikesd (praedium) – Szt. Damján (praedium) – Szt. Lélek (praedium) – Ibafa (praedium) – Hertelend (praedium) – Liki (praedium) – Lapsi (praedium) – Bakocza – Farkasfa – Almás – Popránkövesd – Kumm – Szt. György – Szt. Márton – Tormás – Pityoka – Szénási – Szágy – Jenő – Gyümölcsin – Mindszent – Egyedfa – Szatina – Haimás – Godisa – Szarándok – Bisztricze – Karácsodfa – Lesznicze – Sz. Katalin – Ökörvölgye – Hetmén seu Hetnel – Kiskövesd – Érszék – Hetfehell – Kéthell – Oroszló – Fölső Varga – Mágocs – Györgye alias Szt. György – Hoszszó – Rácz Hajmás – Marócz – Bikall – Köbli – Kis Kéthell – Doboka – Dárr – Iványi – Czelna – Tován – Modrácz – Bogád – Mogyorósd – Szt. Márton – Semenye – Görcsény – Látrán – Kis Haimás – Kápolna

Content provider