HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 038. - No. 074.

Date 1717. május 3. Nagycseb
Description

5 oldal latin, egyszerű másolat.

Text

”Conscriptio” Összeírás: kúria és gazdasági épületei, allódium, postfunduália, subditusok neve, állataik, puszta telkek.
A nőtlenül élt, örökösök nélkül elhalt Kecskeméty Gábor javainak összeírása a nagymusalyi járásban.
Nagycseb:
Nemesi kúria, fából, cseréppel és szalmával vegyesen fedve, leírása, berendezése, istállók. Mellett allódium, szín marhák részére (tecta pro cipiendis peceribus). Kúria mögött csűr, kis almáskert, búzaasztag, részben kicsépelt, nagysága. Hozzá tartozó szántók, rétek, bőven vannak, számukat a jobbágyok nem tudják, két makkos erdő. Jobbágyok névvel, fiak. Állatállományuk: tehenek, disznók, ökrök. Három nap kézi robotot végeznek. Zselléreik mindegyiknél névvel feltüntetve. Jobbágyok vallomása szerint Patoczay Ferenctől szerzett javak, birtoktörténeti adatok. Jobbágyok névvel. Két takács, 1 kocsmáros névvel. Elhagyott telkek névvel. Többi falvaknál csak a jobbágyokat és elhagyott telkeket írja össze. Cselédek vallomása az ingóságokról. Pénz, tehenek, ökrök, vasas szekér, eke, megmondják ki mit vitt el belőle. Földeket más urak bevetették, őszi búza, rozs, árpa, zab, bab, lencse, borsó, köblök.
A magvaszakadt Kecskeméty Gábor javai.
(Zemplén m.): Nagy Cseb – Kis Cseb – Gatály – Dabrovka – Falkus – Füzesér

Content provider