HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 038. - No. 067.

Date 1713. július 29.
Description

15 oldal latin, eredeti, + 2 példány másolat.

Text

”Conscriptio”, melyet Erős Gábor készített. Összeírás: kúria és postfunduália, szőlő, subditusok név szerint, állataik, úrbéres szolgáltatásaik.
Szatmár:
Elhagyott telek. Rét, szénahozama, tövissel, súlyommal be van nőve. Puszta szőlők, hozamuk, ha megművelnék.
Vetés:
Nemesi kúria, elhagyott. Hozzá tartozó szántók 2 nyomásban, befogadóképességük köbölben. Rétek, szénahozamuk. Régen malom volt a Szamoson, most puszta. Társbirtokosokkal közös halászat. Makkos erdőt az elmúlt forradalomban a katonák kivágták. Két nemesi kúria, elhagyott. Jobbágyok névvel, tiszt neve, fiak. Állatállományuk: ökrök, tehenek, lovak, méhek, disznók. Telkük nagysága. Cenzus: disznókból ősszel tizedet adnak, karácsonykor mindenki 1 tyúkot ad. Munkát a földesúr tetszése szerint végeznek. Minden terményből a szokott időben királyi tizedet adnak, nem kilencedet. Elhagyott telkek névvel.
Nagykolcs:
Kúria, 40 éve pusztán áll, csak alapjai látszanak. Szántók, befogadóképességük. Rét, szénahozam, nagy terület, de a víz elöntötte. Makkos erdő társbirtokosokkal közös, hízlalható disznók. Földesúr tetszése szerint dolgoznak. Szökött jobbágyok névvel.
Musay:
Nemesi ház, szőlőmunkások laknak benne időnként igás állataikkal. Szántók, befogadóképességük. Rétje tövissel benőtt. Szabad szőlők a hegyen, hozamuk, egyik műveletlen, megmunkálás és jó termés esetén várható hozamuk. Kőbánya, malomköveket tisztítanak és hasítanak benne. Jobbágyszőlők, dézsma jövedelmük. Beregszászi hegyen szőlő, hozama.
Barabás:
Szőlő, évekkel ezelőtt egy nagy családú jobbágy művelte, 40 üres gönci hordót adott évente a földesúrnak, most egyedül van, a földesúr jövedelme elesett.
Sikarló:
Jobbágyok taxában bort adnak, ha egy évben nem tudnak teljesíteni, következő évben duplán adnak. Tizedet is adnak borból, azon kívül méhekből, disznókból, vagy megváltják. Nem robotolnak. Makkoltatás társbirtokosokkal közös, idegenektől egyharmada a földesúré, jobbágyok 12 dénárt fizetnek. Bárányból, kecskéből egyet adnak ha száz van, vagy ha tíz, egyformán.
Feketefalu:
Karácsonyra 1 tyúkot, fél icce vajat adnak, negyed mérő asztalt szilvát, 1icce mogyorót, ha mogyoró nem terem, megváltják, ha szilva nem terem semmit sem adnak helyette. Erdő sem makkoltatásra, sem tűzifára való nincs. Kocsmáltatás Szt. Mihálytól karácsonyig jobbágyoké, utána a földesúré. Sertéstizedet pázsit után adnak, egyet szolgáltatnak, akárhány disznójuk van is, tízen alul megváltják.
Tartocz:
Karácsonyra tyúkot, vajat, fél icce mézet adnak, de aki méhtizedet ad, nem d mézet, aki vajat és mézet nem ad, 12 dénáron váltja meg.
Olahkékes:
Malom 1 kőre, a másik kerék tönkrement, így semmit nem ér, száraz időben áll, csak kukoricát őröl, jövedelme. Jelenleg zálogosítva.
Tőkés:
Két tilalmas erdőcske épületfára, a növekedésből munkáért szabad fát vágni.
Kökényesdi Ferenc-féle konfiskált javak.
(Szatmár m.): Szatthmár (civitas) – Vetés – Gyulvesz – Csenger (oppidum) – Györtelek – Tunyogh – Csenger Ujfalu – Musay – Sikarlo – Barabas – Feketefalu – Kányaháza – Tartocz – Felső Falu – Raza – Ola Kékes – Bartfalu – Tőkés – Nagy Kolos – Kis Kolos

Content provider