HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 038. - No. 036.

Date 1682
Description

4 oldal latin, másolattöredék.

Text

"Conscriptio" Összeírás: kivonat az 1679-es urbariumból: allódiális szántó, kaszáló, census, malom.
Kálló:
Szántók, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk. Borospince, kocsma, mészárszék. Bormérés február-tól júniusig királyi, utáni városé.
Szállás:
Szántók elégségesek. Rétek, szénahozamuk.
Apagyi:
Szántók, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk. Censusba adott tyúkok.
Balkány:
Szántók, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk. Censusba adott tyúkok.
Kisléta:
Szántók, rétek, nem tudni mennyi. Malom jövedelme gabona köblökben.
Lövő:
Kocsiszín, kazlak. Száraz malom, ez évben jövedelme nem volt. Szántók, befogadóképességük, rétek, hozamuk. Censusba tyúkot és kenyeret adnak.
Aranyos:
Vám, most használatlan, fiscusi rész.
Tass:
Malom egy kőre. Szántók, befogadóképességük, rétek, hozamuk.
Dombrad:
Rét, hozama ismeretlen.
Pap:
Szántók, befogadóképességük. Saját gabonából vetett köblök.
Szamosszeg:
Malom.
Halász:
Szőlőskert. Szántók, befogadóképességük, rétek, szénahozamuk. Fölégetett malom.
Beszterec:
Censusba adott sült halak.
Nagydobos:
Szántók, befogadóképességük, rétek, szénahozamuk. Vám, jövedelem három részre osztva.
Az egészet összegezi, tételek szerint darabszámban.
Kállóhoz tartozó javak.
(Abaúj, Szabolcs m.): Kállói uradalom: Kálló – Szállás (praedium) – Szegegyház – Mihaldi – Apagyi – Bálkány – Gelse – Kis Léta – Bökeny – Lövő – Szekelly – Aranyas – Apathi – Máttyás – Tass – Demecser – Dombrad – Tusér – Pap – Szamos Szegh – Halász – Beszterecz – Nagy Dobos – Uyváros

Content provider