HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 038. - No. 034.

Date 1684. június 29.
Description

4 oldal latin, eredeti.

Text

"Conscriptio", melyet Dibaczi Mátyás készített. Összeírás: subditusok név szerint, állataik, úrbéres szolgáltatásaik.
Napkor:
Nemesi kúria, hozzátartozó szántók négy nyomásra, befogadóképességük, nem szolgáltatnak belőle. Rétek, szénahozamuk. Jobbágyok névvel, fiak. Állatállományuk: ökrök, tehenek, juhok. Egyik jobbágy 12 napot tartozik dolgozni, a többiek az allódiális munkát végzik el. Elhagyott telkek. Néhány jobbágy neve, feltüntetve, hova távozott. Karácsonyra 1 tyúkot és 1 egész kenyeret tartoznak adni, mást nem. Erdő, ha van makk, idegenek sertésből tizedet adnak.
Perked:
Erdő negyedrésze, semmi jövedelmet nem hoz, sem makkoltatásra, sem épületfára nem jó.
Oross:
Szántók három nyomásra, befogadóképességük. Erdő társbirtokosokkal közös, ha van makk, idegen parasztok sertéstizedet adnak. Újévre egy tyúkot adnak, mást nem.
Kállósemjén:
Rét, hozama. Makkos erdő, társbirtokosokkal közös.
Kuttyabagos:
Negyede földesúré. Szántók, rétek bőségesek. Makkos erdő negyede.
Tura:
Makkos erdő. Szántó, befogadóképessége. Erdő épületfára, semmit nem ad.
Laskogy:
Szántók két nyomásra, befogadóképességük.
Harang:
Ha bevetik és használják, tizedet szoktak adni.
Bir:
Kállóiak vetik, ha nem vetik be, legalább barmaikat legeltetik, egy aratót tartoznak állítani, ha van termés kilencedet adnak.
Kállai Miklós konfiskált birtokai.
(Szatmár m.): Napkor – Perked (praedium) – Oross – Kalló Semény – Parlag (praedium) – Kuttya Bagos (praedium) – Nyir Béltek – Tura – Laskogy – Panyola – Kér Semény (praedium) – Kér (praedium) – Kis Kalló (praedium) – Bir (praedium) – Harang (praedium)

Content provider