HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 038. - No. 024.

Date 1675. december 7., Szatmár
Description

26 oldal latin, eredeti, l. még 9/10-t is!

Text

"Compendium", melyet Just Dávid és Kézdy Balázs készítettek. Összeírás: subditusok száma, úrbéres szolgáltatásaik, allódiális szántó.
Aranyosmedgyes:
Egész és fél telkek. Elhagyott telkek. Mindennap tartoznak szolgálni földesúrnak. Két erdő makkoltatásra, hízlalható disznók. Census elhagyott egész telek megműveléséért 30 forintot fizetnek évente. Makkéréskor disznóból tizedet adnak, ha nem éri el, vagy felülmúlja a tizet, egy köböl makkot köteles gyűjteni, megváltást nem fizetnek. Aki saját egész telken lakik és van szőlője, 3 köböl bort ad, akinek nincs, 1 forintot fizet. Őszi és tavaszi terményből tizedet adnak. Földjeik holdakban, befogadóképességük kassai köbölben. – Ha valakit bűncselekmény miatt 12 Ft-ra büntetnek, 1 Ft a provisoré, ha 1, 2, 3 Ft-ra, az a provisoré. Rétek, szénahozamuk, szekérben. Szőlőhegyek, hozamuk.
Apa:
Elhagyott telek után használója egy szatmári köböl bort ad, aki megműveli és birtokolja, 3 tyúkot ad évente. Közösen adnak vajat, "akó zabot". Makkos erdő elég nagy. Bormérés egész éven át lakosoké, utána adott bor. Voltak földesúri földek, melyeket földesúr kiosztott.
Ujváros:
"Kiskilenced" disznók után, 15 alatt nem adnak tizedet, hanem fél köböl bort adnak, akár van disznójuk, akár nincs. Erdő szomszéd falvakkal közös, hízlalható disznók.
Többi falvakban nem a telkeket, hanem a jobbágyokat adja meg: hospites celeni és inquilini.
Vásárosnamény:
A három ünnepre tartoznak három hordó bort kimérni.
Kispeleske:
Kúria, hozzátartozó szántók holdakban. Karácsonyra egy tyúkot ad mindenki, vagy 9 denáron megváltja. Erdő társbirtokosokkal közös, hízlalható disznók. Rétek, szénahozamuk. Csűr jól megépítve, szalmával fedve, kúriához tartozik. Nagy kert, kevés gyümölcsfával.
Nagygéc:
Szántók, nagyságuk holdakban, befogadóképességük köbölben. Makkos erdő, ha van makk, sertéstizedet adnak, ahol nem adnak tizedet, 10 denáron váltják meg; ahol nincs makk, pázsitadóból váltják meg három dénáron.
Remetemező:
Kúria, egyszerű, szalmával fedett. Szántók három nyomásban, befogadóképességük köbölben. Szt. Mihálykor fizetnek censust 16 forintot, 8 icce vajat, 2 sajtot, földesúr konyhájára 1 vágóbarmot, vagy 6 forintot. Halászóhely, békés időkben halászták.
Penyige:
Kis kúria. Tilalmas halászóhely. Makkos erdő, hízlalható disznók, csak földesúr használja. Malom két kőre, hozama. Szántók, befogadóképességük; rétek, szénahozamuk. Szőlőlugas, hozama.
Uszka:
Makkos erdő, társbirtokosokkal közös. Kúria szalmával fedve. Örökölt és szerzett szántók, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk.
Botpalád:
Szántók, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk. Halastó társbirtokosokkal közös.
Rosály:
Kúria. Hozzátartozó szántók holdakban. Rétek, szénahozamuk.
Császló:
Nemesi kúria. Szőlő, hozama. Malom, hozama, negyede őfelségéé.
Rakos:
Elég hitvány malom, 3/4-ét mások bírják, negyede jövedelmén négyen osztoznak.
Szatmár:
Ház, alig használható. Vámosi határában szántók, rétek.
Sárközujlak:
Kúria, szalmával fedve, hozzátartozó szántók, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk. Malom, hozama. Szőlők, hozamuk.
Darah:
Kúria szalmával fedve. Elegendő szántók gazdálkodáshoz. Szőlőlugas hozama. Malom két kőre, 1673-ban épült új kövekkel, új töltést kell neki építeni. Halászóhely, békés időkben halászni lehetett, most a rebellisek akadályozása miatt nem. Szántók két nyomásban. Rétek, nagyságuk kaszásokban.
Sadány:
A török és a tatár pusztítás miatt magyarok lakták, 1672 óta rutének lakják, elfogyván a magyarok, évi 12 napot dolgoznak földesúrnak. Vámház, hídját a vármegye építtette, jövedelme csekély a szerencsétlen idők miatt.
Mikola:
Malom. Makkos erdő, jó évben hízlalható disznók.
Nádbárd:
Malom három kőre, évi jövedelme.
Fiskális javak. Volt birtokosok: Kemény János fejedelem felesége, Toldy György, Ispán Ferenc, Somlai István, Farkas László, Kende Márton, Körösi György, Farkas Fábián, Urai Mihály, Gálfi Ferenc, Seredy Benedek, Kende Gábor, Mikolai Baltazár, Gyulaffy László, Sulyok János.
(Szatmár m.): Aranyos Medgyes – Apa – Uyváros – Vasaros Nemény – Vasvary – Nagy Dobos – Kis Peleske – Nagy Gécz – Remete Mező – Balatafalva – Penige – Nagy Szekeres – Uszka – Both Palád – Rosaly – Meh Telek – Gacsaly – Csaholcz – Kis Szekeres – Gyarmath – Vámos Orossy – Tisza Becs – Nagy Palád – Nagy Hodos – Fülöpös – Eököry Tó – Thuniogh – Csécse – Nagy Ar – Mylotha – Szinervarallyia – Szamos Telek – Uyvaros – Felsőfalu – Vámfalu – Turvékonya – Terep – Tartócz – Komosdan – Lekencse – Raksa – Udvary – Batiz – Császló – Sárköz Uylak – Remete – Kányaháza – Berend – Kórógy – Lázar – Homok – Darah – Sadány – Cseke – Kölcse – Encsencs – Réz Telek – Száraz Berek – Syma – Nábrád – Sonkád – Tisza Oroszi

Content provider