HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 036. - No. 094.

Date 1710. december 29. Palocsa
Description

21 oldal latin, eredeti, specificatio, 1710-ből, subditusok nevével, más keltezetlen conscriptio. Paloczay György és Zsigmond konfiskált javai, ill. extractus, 2 oldal, latin, keltezetlen.

Text

”Concsriptio”, melyet Desöffi Péter készített. Összeírás: subditus neve, úrbéres szolgáltatások, allódiális javak, állatok, gabona.
Palócza:
Vár allódiális gazdasággal, őszi vetések: búza, kétszeres, termés és csépléseredmények: árpából, rozsból, zabból. Egyéb vetések: kender, len, borsó. Komlóskert, magtár. Állatállomány: tehén, bika, borjak, évjárat szerint, sertés, juhállomány, kecskeállomány. Vám és csárda árendája. Lakosok név szerint, jobbágyok, zsellérek, subinquilinusok, szököttek.
Palocsa:
Készpénzcenzus, ajándékok: liba, tyúk, tojás, zab, robot, malomjövedelem, készpénz, sertéshízlalás, csárdajövedelem, bírságok.
Kozelecs:
(Palócsa határában) földesúri allódium szántók, rétek, szénahozam.
Leseina:
(Palócsa határábn) földesúri allódium, gazdasági épületek, szántók, rétek, juhállomány.
Planyicsa:
Földesúri kúria, allódium, gazdasági épületek, állatállomány, méhészet, malmok.
Plavnicsa:
Kertek, haltartó, földesúri szántók, rétek, vetések, másik allódium.
Hajtovka:
Földesúri szántók, rétek, vetések, „census Cantralis”, sok deserta.
Gromos:
Földesúri allódium. Extractus Urbarii: összesítések, sessiok, zsellérszállások, subinquilinusok, censualis pecunia, cantralis pecunia, fafeldolgozás: deszka, zsindely, állatállomány: juh, liba, tyúk. Földesúri kertek jövedelme, szántók kapacitása, búza- és zabhozam, szőlők termése, rétek szénahozama, malmok jövedelme, sertéshízlalás, készpénzjövedelem, jövedelem báránytizedből, vámjövedelem, robot, kocsifuvarok szüretre.
Palocsai György és Zsigmond konfiskált javai.
(Sáros m.): Palocsa arx et oppidum – Gromos – Uják – Szulin – Orlóva – Zavada – Kozelecs – Plavnicza – Sztarina

Search result navigation
Content provider