HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 036. - No. 087.

Date 1695. április 16. Papmező
Description

28 oldal latin, eredeti, + 2 példány másolat, + Consignatio 1694. május 3., utalás lakott és lakatlan falvakra, (német nyelvű), a dátum a presentálásé), 8 oldal eredeti.

Text

”Conscriptio”, melyet Petko György papmezői provisor készített. Összeírás: subditus neve, állataik, cenzus, úrbéres szolgáltatások.
Minden helység összeírásában: szántóföldek, általános mennyiség meghatározással (elég vagy kevés), rétek, erdők, gyümölcsös, szőlő, halászó víz, malom, lakosság, deserták.
Lonkaspre:
Pisztránghalászat. – Lakosok név szerint, testvérek, fiúgyermekek. – Állatállomány: igások, tehén, juh, kecske, sertés, méh. – Sessiok, makkerdők, erdők, szántók, rétek, gyümölcsösök, almások, szőlők, deserták, szököttek.
Lonkaspry:
Sertés és juhtized, terménytized, robot kívánság szerint, malom, pisztrángos patak, a falu saját makkerdeje és juhlegelője, tavak.
Szétány:
Erdő tűzifának, gyümölcsös.
Kimpan:
Készpéncezus, nemesi telkek.
Felső Valan:
A sertéstizedet készpénzzel váltják meg, földesúri makkoltatás.
Goylan:
Szőlő, malom. Jövevények és szököttek 12 napot dolgoznak a földesúrnak, aztán 1 forint lefizetése után tovább mehetnek.
Podan:
Robot naponta, levélhordás, sok elmenekült.
Kosdjan:
Évi taxa megegyezés szerint, sertés, juh, kecsketized megváltása megegyezés szerinti készpénzzel.
Robogan:
Készpénzcenzus, szénaszolgáltatás.
Kopocsan:
Széna és faszolgáltatás vagy ezek készpénzmegváltása.
Posga:
Malom után évi taxa, méhtized, szőlők.
Gorovesti:
Sertések után bármennyi is legyen csak egyet kell adniok dézsmaként. Készpénzcenzus és vaj.
Fiskális districtus, Papmező vár és tartozékai.
(Bihar m.): Lonkaspre – Szitany – Kimpany – Felső Valany – Alsó Valany – Kosdiany – Podan – Selestye – Robogany – Lazur – Spinyas – Hegyes – Albesti – Stizar – Kreczas – Veresan – Kapocsan – Brettyesti – Robosz – Dombrovicza – Lupaja – Szombasag – Rottonrest – Ó Dyest – Kreinczest – Kerpesti – Hegyesel – Dobresti – Goverest – Gyorkanesti – Alsó Toppa – Felső Toppa – Gorbesti – Bokorany – Kotigled – Csiszor – Drag Cseyke – Bucsu – Lonkaspry – Szétany – Spinosz – Kimpan – Felső Valan – Alsó Valan – Goylan – Szelestye – Podan – Kosdjan – Robogan – Lazur – Kapocsan – Rogosz – Veresan – Dombrovicza – Kreczan – Albest – Hegyes – Stizar – Rotozesty – Szombosság – Odiest – Wintyer – Kremczesti – Körpest – Törpest – Csiszor – Posga – Dussesty – Lupaja – Vercsan – Kotigled – Korbest – Goylan – Felső Toppa – Alsó Toppa – Gyorkanesty – Hegyesely – Gororesti – Dobressy – Drag Cseyke – Strakos – Bukova – Magyar Cseyke – Bucsu – Bikács – Kalemare – Harang Mező – Bukova – Szt. Miklós portio – Remette portio – Kuruczell – Petrász – Tenyeres – Nyegru – Jovanyess

Content provider