HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 036. - No. 050.

Date 1672. március 24.
Description

7 oldal latin, egyszerű másolat, 2 példány.

Text

”Conscriptio” Összeírás: subditusok név szerint, állataik, postfunduália, allódiális szántó, allódium állatokkal.
Minden helységnél.
Lakosok név szerint, fiúgyermek kor és név szerint. Állatállomány: igások, sertés, juh, méh. Sessiok, szántók, vetésterület, deserták, „sorte divisionaria censentur”.
Lazar:
Kilenced a terményekből, földesúri kúria hozzá tartozó szántók, terméshozam, rétek, szénahozam.
Puszta Darócz:
Nemesek, más uraságok jobbágyai.
Ombod:
Készpénzcenzus, egyéb szolgáltatások: tyúk, vaj tehenek után, „kaponya” mértékkel, termény kilenced, sertéstized, alatta készpénz, makkoltatás esetén tizeden kívül még készpénz is.
Amacz:
Deserták után tized, vagy készpénz.
Palfalva:
Földesúri allódium, állatállomány, tehén, ökör, sertés, földesúri szántók, rétek, vetésterület, földesúri kúria, malom (vízi).
Szatmár:
Városi ház, szőlők
Debreceni Ferenc javai.
(Szatmár m.): Lazar portio – Puszta Darocz portio – Homok portio – Amacz – Pálfalva – Győgye – Porcsalma – Szatmár oppidum portio

Content provider