HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 036. - No. 038.

Date 1718. május 20.
Description

4 oldal latin, egyszerű másolat.

Text

”Aestimatio”, melyet a kamara számvevősége készített egy 1718. évi összeírás alapján. Becslés: kastély, postfunduália, bevételek, subditusok és puszta telkek, a becsérték 5–6%-os kamatbázison.
Parno:
Castellum gazdasági épületekkel, istállók, pincék, csűrök, kertek, káposztás kert, földesúri allódiális földek, rétek, malom, kocsma, lakott és lakatlan sessiok, lakott és lakatlan zsellérszállások, tized jövedelem. – Jure pignoris. – Jure haereditario. – Birtokelosztás a társtulajdonosok és a kincstár között.
Parnói javak.
(Zemplén m.): Parnó – Sztankocz – Bosnicza – Kinycses praedium – Gálszécs oppidum

Content provider