HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 036. - No. 034.

Date 1601. augusztus 1.
Description

92 oldal latin, egyszerű másolat, a dátum a 65. paginán.

Text

Összeírás: subditusok neve, igásállataik, úrbéres szolgáltatásaik, a váradi várban lévő uradalmi épületek, berendezésük, adatok a Szt. László székesegyházra, a pincékben lévő borok részletes jegyzéke.
Legtöbb helyen: lakosok név szerint, állatállomány, igásállatok, mesteremberek: kádár (sok!), takács, kerékgyártó, szabó, kovács, mészáros, literatus, nemesek, szabadosok, szabad gyalogosok, deserták (felégetett házak és falvak), cenzus, készpénz, termény tizedek, búza, rozs, árpa, zab, bárány és méh tized, 10 alatt készpénz, kereszténypénz alól mentesség, nincs pázsit tized, szőlők után részben ötöd, részben tized, bírságpénzek részletezve, vétségek szerint, portaszámok.
Püspöki:
A tizedelőké a „príma bor”, amely régen fél pint volt, most 5 pint, azaz „una canta”, a tizedelőké a seprűbor, a begyűjtött tizedek alján, pecunia sigillarum, a bíró is ad tizedet, de nem is köteles táplálni és ellátni a tizedelőket, ajándékok a provizornak: sessizók szerint vaj, sajt, kívánság szerint liba, tyúk, gyümölcsöskert és kaszáló, ajándék a várnak, végómarha, officiálisnak: karácsonytyúk, kalács, lekaszált, be nem érett vetések után előírt mennyiségű szemes szolgáltatás, az officiálisnak rétjeit saját költségén kellene kaszáltatnia, az uradalom véleménye
Bihar:
Vicus S. Petri, vetéssel nem rendelkező kereszténypénzt fizetnek, pázsit sertések után csak az első tíz után kell adni egyet, felett bármennyi lehet, alatta készpénz, vám provizornak szárnyas és tojás kívánság szerint, malom.
Marczhaza:
Karácsony kappan.
Thamássy:
Földesúri allódiális vetéseket a jobbágyok művelik, aratják, hordják.
Tamási:
Földesúri szántók, rétek, erdők.
Zaldobagy:
Sem termény, sem bárány tized nincs, van méh és sertés tized, borból ötöd. – Príma bor és a törkölybor a tizedelőké, a tizedelők ellátása az uradalom gondja, viszont, a tizedelők lovait a bíró köteles etetni.
Ujlak:
Akinek van vetése aratópénzt ad, akinek nincs kereszténypénzt fizet, tizedelők lovait és szolgáit a bírónak kell ellátni, ajándék: vaj, tehénsajt.
Chatar:
Promontorium praestantitissimum. – Kikényszerített ajándékok az officiális számára: készpénz, búza, kenyér, kalács, kappan, tojás, 40 gelima feletti terményből mindegyik gelima után készpénz, liba, tyúk, tojás, szolgáltatás, a provizor kívánsága szerint.
Nagyiregd:
Földesúri allódium, jobbágyok művelik a környékbeli falvakból, földesúri legelők.
Vásárhely:
„Promontorium optimum”, várnagy számára: készpénz, tűzifa, vaj, sajt, tyúk, liba, tojás.
Szőlős:
Nagy földesúri kert, jobbágyok művelik.
Machia:
Halastó, jó halállománnyal.
Zentelek:
A vár kaszálói.
Hajó:
Tizedek helyett, szolgáltatások helyett mészégetés és malomépítés, liszt és kalló malom.
Kardó:
Mészégetés a váradi vár építéséhez.
Almamező:
Szolgálat a vár számára, coctio cementi
Maczolna:
Makkerdők után sertés tized az extraneusoktól, helybeliek száz után adnak egyet, juhok után tized, de csak az első tíz után, felette bármennyi lehet. Malom utáni szolgáltatások: herélt berbécs, bárány, takaró, hízott sertés, sajt, vaj, kalács, vagy ezek készpénz megváltása, nyúl vagy készpénz, tyúk, liba kívánság, szerint, tizedek helyett. Mezőgazdasági munkák végzése az uradalomnak. Fahordás, borszállítás, száraz kocsma.
Zeplak:
Nincs termény, tized helyette készpénz megváltás, az ebből származó jövedelem fele a váré, fele a helybeli plébánosé. Bármennyi sertésük van csak az első tíz után adnak egyet, tíz alatt készpénzmegváltás. Idegenek a makkoltatásért tizedet adnak. Ajándékok: nyúl, tyúk, liba, sajt, tojás, kívánság szerint. Officiálisoknak külön készpénzadó.
Lakattya:
Pecunia fimalis trágya megváltás vagy trágyahordás megváltás készpénzzel Hárskötelek. Erdők után a használatért: őz, nyúl. Ajándékok: vaj, tojás, tyúk, liba. Mindezek mennyiségét a vár szükséglete szabja meg. A vár számára vágómarhát általában évente hármat, de olykor többet is követelnek.
Karand:
Joannes Literatus curator bonorum. Juhok utáni dézsma idegeneknek és helybelieknek egyforma. Officiális megvendégelése: ebéd vagy vacsora a bírótól, további ellátás a vám jövedelem terhére.
Tenke:
Földesúri malom (vízi).
Sijat:
Pecunia fimalis, sessiok után bárány és kecske szolgáltatás.
Oláh Ökrös:
Plébános (oláh pópa?) egy bérbecset köteles adni a várnak.
Magyar Ökrös:
Tilos erdők.
Belfenyér:
Negyven gelima feletti termék után készpénzmegváltás vagy tized szolgáltatás.
Inventárium.
Bútorok, asztalok, székek, padok. Domus Specerum seu Aromatorum. Szita törött bors tisztítására. Zöld és sárfány színú viaszgyertyák, fáklyák. Magyar hagyma. Háló, „gyalom”, edények, vasrostély, lakatosszerzsámok, ólombevonó, temones calibis Vienensis (acélruadk?), kötek. Sütőház felszereléssel, kemencék, teknők, lapátok, sziták, kosarak, „fekete czipo sütőhaaz”. Pince felszereléssel, tölcsérek, úrnák. – Vasas ház: vasrudak, pörölyök, ekék, csigák, vasbányászáshoz szükséges szerszámok, faggyú, kősó, léc, zsindely, fűrész. – Bodnár-ház: szerszámok, fúrók, tekerőfúró, vonókés, fenőkövek, körzők, abroncskészítő szerszámok. – Kovács műhely: kalapácsok, vésők, fogók, szegverők, kovácsfújtató. – Sajtkészítő ház: bödönök, kupák, rosták, sziták, mensura tritici „becző”. – Élelmiszer és takarmányház: hordók lencsének, borjú-, tehén- és báránybőrök, aszalt szilva, borsó, köles, len, sal tritum. „törött só”, dió, szalonnák 98 és 99-ből, hájak, axunginae seu arvinae (kenőzsírok?). – Kincstartó Pincze: Tölcsérek, lopótök, „fundibulum ex cucorbita” várkút vascsigákkal, káposztás pince. – Várkonyha felszereléssel, edényekkel, tűzhelyekkel, szerszámokkal, lisztház, istállók, lóetető vályúk, itató edények, földesúri allódiális szántók, hely és név szerint, szőlők név szerint, malmok név szerint, száraz és vízi malok, vám. – Terménykészlet: búzából, borsóból, lencséből, ólom és faedények. – Provizor-ház leltára: marhahólyaggal és papírral bevont ablakok, ruhák, prémek, „ex panno faylondis granaticzi coloris” rókaprémes köpenyeg (hátbőr és hasbőr), nyergek, lószerszámok, patkók, pincék borkészlete, hordónként, pincék név szerint, ecetes pince állománya, csizmák, ezüst edények, kesztyűk, fövegek, „pileus hubgaricus” nyestprém, coreum quod caudae equi imponuntur rubrum et viride (farokhám?), párducbőr, ruház ex skarlat, ruhák ex panno granath, una cutis turcica ad mensam, una „Chaphragh” valgo vocatur. Állatállomány: jármos ökrök, sertések.
Várad tartozékai.
(Bihar m.): Püspöky oppidum – Bihar oppidum – vicus S. Nicolai – vicus S. Joannis – vicus Thott vocatus – vicus S. Petri – Marchaza – Thamássy – Zoldobagy – Uylak – Chatar – Nagyiregd – Vásárhely – Machia – Szőlős – Vadassa – Zentelek – Saly – Mezőbessento – Hajo – Bettfia – Kardo – Almamező – Maczolna – Zeplak – Kapolnas Gyanta – Lakatya – Solyomd – Borzik – Közép Örvényes – Forró Falva – Fölső Zeleste – Nagy Karand – Kis Karand – Thatamerfalva – Rusalfalva – Olah Gyöpös – Nires – Sorbanfalva – Ihar Pataka – Pogan Hodos – Dalom Belfnyeér – Hosszuaszó – Tenke – Szigeth – Rogoz tartozékai: Sijat – Sipot – Oláh Ökrös – Olczia – Magyar Ökrös – Kalocza – Varad vár

Content provider