HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 036. - No. 026.

Date 1703
Description

24 oldal latin, egyszerű másolat

Text

”Conscriptio” Összeírás: a vár leírása, subditusok száma, úrbéres szolgáltatás, allódiális javak.
Sárospatak:
A vár és a város fekvése, épületek, azok állapota. – Földesúri rezidencia, gabonásház, pincék. – A város szántói, rétjei, legelői, erdei, bel- és külvárosi lakott jobbágy sessiok, szabad sessiok, exempt sessiok, taxás sessiok, deserták. – Mészárszék, kocsma, a sessiokhoz állandóra szántók nincsenek kihasítva, sem rétek. – Az egész belső város exempt és így mentes a szolgáltatásoktól, de a házak után taxát fizetnek. – A külső városiak szolgáltatásai: termény tized ősziekből és tavasziakból, tizedet helybe kell szállítaniok, igás és gyalog robot. – Pázsit tized, méh tized, szőlők után ötöd, munerak fejében a kereskedőket kivéve készpénz. – Szent Mihály cenzus készpénzben, a sessiok után, külső város taxásai, készpén taxa, bor taxa, mesterséggel szolgálók természetbeni szolgáltatásai vagy helyette készpénz váltság, szabó, csizmadia, gombkötő, lakatos, mészáros, tok(doboz)készítő, lábbeli-taxa, földesúri házak. – Majorok, istállók, gyümölcsösök, szántók, rétek, legelők, szőlők hely és név szerint felsorolva. – A szőlő kapacitása jó és közepes termés idején, halastó, csuka, ponty, csárda, mészárszék, jövedelem hegyvámból, ászokvám, az idegenektől az elszállított borok után, csöbör-váltság. – Görög kereskedők taxája, magyar kereskedők taxája. – Bányajövedelem a kőfejtőkből, malomkő, építőkő, mészárszékek után faggyú szolgáltatás, jövedelem a malmok után (hajómalmok, vízimalmok), makkerdők kapacitása.
Kis Patak:
A sessiokhoz évente újból osztják ki a szántókat az uradalomtól kijelölt helyen, mesterek szolgáltatásai és taxái, fazekas, halászok, vargák, a vargáknak állatbőröket kell szolgáltatás fejében kikészíteniök. A halászok készpénzzel és halászattal adóznak. – Sessiok után készpénz cenzus és természetbeni szolgáltatások: tyúk, liba, kappan, tojás, fehér cipó, bárány vagy helyettük készpénz, földesúri káposztáskertek, allódiális szántók.
Újhely:
A sessiokhoz állandóra kiosztott szántók tartoznak. – Szolgáltatások: széna, meghatározott szekér trágya kihordása a földesúri szőlőkbe. – Nemesek és jobbágyok egyforma készpénz taxája (cenzusa), természetbeni szolgáltatások: tyúk, liba, kappan, tojás, fehér cipó, bárány, őz, vagy mindezek helyett készpénz. – Földesúri allódium (des.), földesúri szőlők név szerint, kapacitásuk, közepes és jó termés idején. – Vásárjövedelem, görög kereskedők taxája, készpénz, vas, szappan, jövedelem szabad fagyűjtési engedélyekből.
Kis Toronya:
Hegyvám: készpénz és zab.
Ardó:
Ausztriából és más nyugati tartományokból telepített lakosság, földesúri serfőzőház, rétek.
Petraho:
Földesúri rétek, szénahozama. Földesúri halastavak: csuka, ponty, szabad halászat után készpénz, makkerdők kapacitása.
Bányácska:
Földesúri makkerdők.
Erdőbénye:
Földesúri szőlők kapacitása.
Összesítések és uradalom jövedelmeiről: pázsit tizedekből, méh tizedektől, vadászatból: őz, vaddisznó, cigányok mesterséggel szolgálnak, ennek készpénz értéke. Makkerdők utáni jövedelem, legeltetési lehetőségek az árvizek miatt rosszak, szükséges volna a Tisza gátjainak megjavítása.
Rákóczi család birtoka. Sárospatak vár és tartozékai.
(Zemplén m.): Sáros Patak oppidum – Kis Patak – Olaszi – Ujhely oppidum – Kis Toronya – Csernaho – Ardo – Petraho – Kovács Vágás – Banyacska – Tholycsva – Erdő Bénye – Telki Bánya

Content provider