HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 036. - No. 023.

Date 1691. február 26.
Description

14 oldal latin, eredeti.

Text

”Extractus”, melyet Szalay Jakab készített. Összeírás: subditusok száma, cenzus, szőlő, hegyvám, malom és bevétele.
Extractus Urbariorum 1670–1684. és 1690-es adatok alapján.
Minden helységnél: lakott és lakatlan sessiok, zsellérszállások, malmok, jövedelme, szántók, vetésterület, tiszta búza, pozsonyi mérő, szapo mérték, szőlők szabad földek, szőlők deserták, jövedelme, halastavak, erdők, hegyvám, zálogbirtokok.
Suranka:
Földesúri allódium (des.).
Tott Sok:
Földesúri allódium, szőlők.
Felső Attrak:
Földesúri szántók, rétek.
Ducso:
Irtások után kilenced.
Kis Bossán, Sambokrét:
Sessiones inscriptae, a régi földesúr adományából szolgálatok fejében, ezek elismerése vagy el nem ismerése, az új tulajdonos részéről.
Ürmin:
Szabad szőlők bor kilenced.
Felső Behenicz:
Földesúri szőlők.
Pacola, Kis Vicza:
Tilalmas erdők.
Nezete:
Deserták után 4. kereszt.
Kis Dovorány:
Malom
Beczko:
Városi telkek és házak, szabad telkek és házak, szabad szőlők, mészárszék után faggyú.
Vágújhely:
Vámjövedelem.
Hidvéghy birtok.
(Nyitra, Trencsén m.): Nagy Réppen – Ujlacska – Kis Vicsap – Suranka – Alsó Kap – Tott Sok – Dios – Fornoszegh – Felső Attrak – Ducso – Lipovnik – Kis Bossán – Sambokret – Vcsakafalva – Ürmin – Kisohay praedium – Isztricze – Nova Lehota – Onor – Felső Behincz – Alsó Behincz – Paczalay – Kisviszka – Pireszlin – Kalmanfalva – Belinicz – Alsó Vasard – Gelinfalva – Kis Eorvisty – Bottfalva – Rattnocz – Bereghszegh – Nezete – Voszokány – Szokolocz – Pergh – Kis Réppeny – Alsó Attrak – Kertocz – Ridek – Körtvély – Kiklo (des.) – Kis Dovorány – Hubina – Beczko oppidum – Veszele – Galgocz oppidum – Vagujhely oppidum

Content provider