HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 036. - No. 003.

Date 17. század első fele
Description

6 oldal magyar, egyszerű másolat, keltezetlen, keletkezési korára tartalma utal.

Text

”Consignatio” (Összeírás: szántóföldek, rétek, szőlők.)
Parno:
Földesúri majorsági szántók, rétek, egy nyomásos gazd., szőlők.
Besarocz:
Készpénz cenzus évente háromszor, robot a földesúri allódiumban, tizedek, ajándékok: tojás, liba, kappan. – Terményszolgáltatás: rozs, árpa, búza. – A vár számára őrség-pénz, időnként robot, várárok tisztítása. – Fa-pénz az erdők használatáért, a környék falvai közösen fizetik. – Vámjövedelem. – Utak karbantartása a környező falvak közös kötelessége, deszka és tűzifaszállítás a vám számára, vezetés, kísérés a vámnál.
Váralja:
Fazekasok edényszolgáltatás (minden csütörtökön 2 edény), só és vaslemezek után természetbeni szolgáltatások a vámnál, agyaglelőhelyek a fazekasok számára a besaroczi határban.
Kölne:
Híd és út karbantartás, tűzifaszállítás a várnak.
Zigra, Tistan:
Földesúri allódiumok, juhnyájak a hegyekben, brinzahozam, sajthozam, gyapjúhozam, komlókertek, vashámorok után készpénz jövedelem, vashámorok (kalapácsok) felsorolása hely vagy tulajdonos szerint.
Parnoi apátság birtokai kincstári kezelésben.
(Zemplén m.): Parno – Gálszécs – Sztankocz – Bosznicza – Kencses – Polyanka – Tehna – Kereplye – Bacsko – Besarocz – Visno – Albin – Henczkovecz – Arnolffalva – Gebel – Körtveles – Alsó Zalok – Kolbarth – Orzora – Pagraso – Polianka – Corithmo – Harkocz – Petrocz – Syroka – Ollsavicha – Poprecz – Blasovecz – Stellbach – Salko – Felső Zalok – Várallya – Colinovecz – Krupach – Olchna – Slovinkha – Klukna – Kysovencz – Kalsa – Ollasy – Kolynovecz – Zygra – Tistan – Schweder – Remete – Fokmar – Klukno – Krumpach

Search result navigation
Content provider