HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 031. - No. 021.

Date 1729
Description

8 oldal latin, egyszerű másolat.

Text

(Összeírás: melyet Podhorany János szatmári harmincados készített.) (Subditusok név szerint, állataik, kúria és tartozékai.)
Hirip:
Örökös jobbágyok név szerint. Fiúk, lovak, ökrök, tehenek, disznók, juhok, kecskék, méhek, lakott telek, lakatlan telek. Számuk 30; telkeik egész vagy fél telkek. Együttesen 22 és fél telek. Menekültek név szerint és jelenlegi lakóhelyükkel, szám szerint 18. – Egy nemesi kúria teljesen elhagyatva. – Az ehhez tartozó szántók két calcaturában; mindegyik 66–66 kassai köböl elvetésére elegendő. – A rét 50 szekér szénát ad. – Kötelesek a paraszti munkák elvégzésére. – A búza tized kb. 60 kereszt, a zabtized kb. 6 kereszt és az árpatized kb. 3–4 kereszt. Tízen alul megegyezés szerint. – Mind e tizedek a helyi predikátort illetik. – Tizedet adnak a méhekből és a bárányokból is. Tízen alul a megváltási ár 2 dénár. Van 2 makkos erdeje, kb. 300 disznóra elegendő. – Az egyikből a tizedet a földesúr kapja, a másikból a telepesek. – Szántói két calcaturában, mindegyikben kb. 150 köböl gabona vethető el. – Rétjei kb. 300 szekér szénát hoznak. – A Szamos-Homorod néha elönti a szántókat és a réteket. – Egyéb semmi jövedelmük nincs.
Ivacsko:
Örökös jobbágyok név szerint, mint előbb. – Számuk 20; telkeik majd mind egész telkek. – Jövevények száma: 13; telkeik mind egész telkek. – Puszták száma név szerint nyolc és fél. – Menekültek száma: 30. – Mindenféle munkára kötelesek. – Semmiféle tizedet nem fizetnek. – Makkos erdeje közös a hiripiekkel. – Szántók 2 calcaturában 150 köböl elvetésére elegendők. – Rétjei kb. 160 szekér szénát adnak. – Földje terméketlen. – Szomszédai: Medwesközépphomorod, Alsó Homorod, Szinfalva, Lippo, Krasso, Hirip és Rechke.
Szatmár megyében lévő falvak.
(Szatmár m.): Possessio Hirip – Ivacsko

Content provider