HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 031. - No. 016.

Date 17. század vége
Description

2 oldal latin, egyszerű másolat, keltezetlen, korára tartalma utal.

Text

”Extractus Classis seu Specificatio” (Összeírás: zálogbirtokosok és zálogösszeg, malom, szántó, rét, erdő, zsellér.) Kivonat Huszár József végrendelet és örökösök nélkül elhalt birtokos javairól. Megosztás testvérei és a fiscus közt.
Zálogban nála volt javak zálogba adók nevével, a zálog összege. – Ivánkafalván malom, kevés szántó. – Kocsma – Kubován egy zsellér névvel. – Kreplanon rét. – Alsó Zatureken erdő portió. – Szucsányon vámrész.
Huszár József elzálogosított, fiskust illető javai.
(Zemplén m.): Podraga – Raxa – Drubova – Ivanka falva – Kreplan – Konszke – Szucsány – Alsó Zaturek

Search result navigation
Content provider