HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 031. - No. 012.

Date 1684. július 21. Ungvár
Description

3 oldal latin, eredeti.

Text

”Conscriptio”, melyet Vass Sándor és Nováky Ádám készítettek. (Összeírás: elkobzott falvak felsorolása.)
Drugethnek a fiscus által Thököly Imre számára elkobzott javai. – Csak a helyeket tünteti fel, megjelölve a portiókat. – Ungvári major megégett, vendégfogadója elhagyott. Három kert. – Nagy-Breznán, Pereczén, Nyeviczkán, Salamonon elhagyott malmok. – Lyután, Czornoholován fűrészmalmok pusztán, utóbbiban csapómalom is. – Dubriaczon jó malom. – Nagy Breznán, Csepellyne, Palon elpusztult majorok. – Láz puszta praedium. – Petroczon puszta üveghuta.
Homonnai Drugeth Zsigmond Thököly Imre által konfiskált javai.
(Nyitra, Ung m.): Unghvár
Varhovinai kerület: Usogh – Volozánka – Huszna – Disztra – Szucha – Ticha – Lyuta – Viska – Lukh – Lyubnya – Stavna – Zaherb – Alsó Stusicza – Kosztina – Domasina – Szolya – Knyabina – Sticzava
Unghmentei kerület: Nagy Brezna – Kiss Pasztélly – Kostyova Pásztélly – Bechingyad Pásztélly – Czoronoholova – Bukocz – Smerekova – Zaniczan – Dubrincz – Perecze
Turjamentei kerület: Uy Szemere – Nagy Turicza – Poroszko
Tothsaghi kerület: Kemencze – Nyeviczke – Felső Domonya – Alsó Domonya – Petrocz – Huszak – Felső Némehy – Rohoncza – Árok – Stripo – Laz
Magyarsaghi kerület: Darocz – Kereknye – Hosszú mező – Radvancz – Salamon – Csepelly – Palo – Lakart

Search result navigation
Content provider