HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 031. - No. 004.

Date 1631. február
Description

242. oldal magyar, töredék.

Text

”Urbarium” (Összeírás: allódiális épületek, kertek, szántók, rét, malom, subditusok neve, úrbéres szolgáltatásaik.)
Homonnai javak összeírása. Udvarházak és majorok leírásával kezdi, veteményes kertek, káposztás, gyümölcsös kertek. – Vadaskert. – Serfőzők, fürdőházak. – Halastavak. – Allódiális szántók, helyük, nagyságuk – Szőlők – Rétek – Állatok – Malmok leírása, helyük, kövek száma, jövedelmük. – Fűrészmalmok, helyük. – Karlok (juh kosár) száma, helye. – Patakok, bennük található halfajták. – Vámok, helyük, jövedelmük. – Köszörűbánya – Falvaknál jobbágyok névvel, elhagyottaknál odateszi mellé: „pusztaia”. – Zsellérek névvel. – Adó egész helyeseknek Szent György adó 50 dénár, Szent Mihály adó 1 forint. – Udvarnak gabonával (búza) árpával, zabbal, káposztával, vajjal, mézzel, lúddal, tyúkokkal, tojásokkal és vágó barommal tartoznak. – Gabona dézsmával tartoznak. – Juh és pázsitdisznó dézsmával tartoznak. – Soltészek – ahol van – ugyanezekkel, de mindenből többel tartoznak, kivéve a tizedet, azonkívül gabonadézsmakor is fizetnek pénzt. – Homonnán jobbágyok névvel (egész, félhelyesek, fertályosok, félfertályosok), szabadosok. – Szent György és Szent Mihály adót fizetnek – Búza, árpa, zab, bordézsmát adnak. – Disznóból mikor makk terem, adnak. – Bort Szent Györgytől Szent Mihályig a földesúr számára árulnak. – Pázsitdisznóval nem tartoznak, esztendőnként közösen fizetnek érte. – Egy rétet tartoznak felgyűjteni. – Nem tartoznak „udvari éléssel”, kenderrel, komlóval, lennel, állatokkal.
Homonnai javak.
(Ung m.): Galja Krajnik-i járás: Eormezeo – Barko – Zavadka – Lezkovecz – Stafanocz – Bekenaocz – Matisocz – Laszenocz – Mislina – Breztocz – Bökeömezeö – Gereghine – Baskocz – Zboy – Rozdgiel – Patak – Kolbazo – Topolac – Rouina – Zmerekouicza – Homonna (város) – Kudlocz – Vasarhely – Hor – Kuppon – Zemplin – Ladomer – Mihalo – Ubla – Brezanecz – Ulicz – Ulicz Krina – Sopkocz – Alsó Ladiskocz – Felső Ladiskocz – Czernina – Turcsocz – Hrubow – Krivo – Pakozto – Groczocz – Ilka – Repeo – Ruskocz – Zuko
Szelemen Krainiki járás: Udua – Kohanocz – Maskocz – Libise – Berio Folya – Hankocz – Dedacso – Kiskocz – Papina – Adidocz – Kertveles – Rowna – Modra – Helmeczke – Ieszeneo – Hasina – Hoszumezeo – Kiskemencze – Zubna – Bela – Zaiacko
Krainiki járás: Tot Jablona – Tot Kraina – Also Csebene – Felső Csebene – Kraznibrod – Rokitocz – Mezeolaborcz – Boron – Habura – Csertesz – Kaleno – Uidran – Palota – Niago – Csabolocz – Uiraua – Olsinko – Uilagh – Zbolina – Rokito – Alsó Laborcz – Felső Iabionka – Telepocz – Hostouicza – Banko
Krainii járás: Zinna (város) – Pihnie – Polienka – Piselina – Csukalocz – Frihuzocz – Oztronicz – Zulaua – Zmolnik – Ruzka – Ztorina – Prizlop – Polena

Search result navigation
Content provider